Vrijwilliger JAC

Boom Mechelen Lier
Vrijwilliger

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Boom Mechelen Lier.

JAC (Jongerenaanbod CAW) Boom Mechelen Lier zoekt nieuwe vrijwilligers om ons aanbod bekend te maken. Dit zowel aan jongeren als aan doorverwijzers.

Als vrijwilliger heb je de belangrijke taak om ons aanbod preventief bekend te maken. Zo zorg je ervoor dat jongeren het JAC leren kennen en de stap naar hulpverlening kleiner wordt.

Tijdens deze bekendmakingen ga je met methodieken aan de slag om jongeren te informeren over wat het JAC inhoudt, hoe wij werken en met welke thema’s ze bij ons terecht kunnen. Hiervoor verplaats je je binnen onze regio naar een school en/of andere organisaties. Je vervult een preventieve rol en vormt zo een onmisbare schakel binnen ons team.

Welke taken neem je op als vrijwilliger?

 • Je speelt een rol in het bekend maken van ons aanbod aan groepen.
 • Je maakt de stap voor jongeren naar hulpverlening kleiner.
 • Je gaat naar scholen, organisaties of maakt gebruik van lokalen van het CAW.
 • Je maakt gebruik van vastgelegde methodieken.
 • Je leidt jongeren met een hulpvraag of doorverwijzers toe naar het JAC.
 • Je volgt vorming en woont op regelmatige basis vrijwilligersvergaderingen bij.

Wat bieden we?

 • Een plek in een gemotiveerde groep van vrijwilligers en beroepskrachten.
 • Een duidelijk takenpakket.
 • Een startopleiding en bijkomende vormingen over verschillende thema’s.
 • Ondersteuning door het JAC-team.
 • Een onkostenvergoeding en verzekering.
 • Een plaats binnen een bruisende vrijwilligerswerking waar er aandacht is voor ontmoetingsmomenten met andere vrijwilligers en collega’s.
 • De voldoening van het vervullen van een maatschappelijke rol.

Wie zoeken we?

Een aangename M/V/X

 • met een open en respectvolle houding.
 • die sociaal, flexibel en leergierig is.
 • die zich kan inleven in de leefwereld van jongeren.
 • die zich comfortabel voelt in het staan voor groepen.
 • die zich tijdens de schooluren en/of avonden kan vrijmaken gedurende minstens één jaar.
 • die zich kan verplaatsen binnen ons werkingsgebied.
 • die aanwezig is op de vrijwilligersvergadering in Mechelen.
 • die een bewijs van goed gedrag en zeden kan voorleggen.

Heb jij interesse?

Laat dit weten via jac@cawboommechelenlier.be voor 2 september 2024.

Heb je vragen? Neem dan contact op via bovenstaand e-mailadres of via stephanie.niesink@cawboommechelenlier.be of 0491 90 66 75.