Noord-West-Vlaanderen

Jeugdzorg Middenkust – Contextbegeleiding in functie van Positieve Heroriëntering

Positieve heroriëntering richt zich op gezinnen met een opvoedingscrisis.

Wie kan bij ons terecht?

Positieve heroriëntering staat voor rechtstreeks toegankelijke kortdurende mobiele begeleiding die bestaat uit een traject van maximaal 4 maanden dat aangeboden wordt aan gezinnen met kinderen tussen de 0 en de 25 jaar waar er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie. Het gaat veelal om acute verontrustende situaties (zwaar emotioneel geladen situaties) waardoor het gezin uit evenwicht is. Er wordt met alle gezinsleden aan de slag gegaan om opnieuw beweging te krijgen en de situatie te deblokkeren.

Er wordt hierbij vooral ingezet op de krachten van gezinsleden en dit vanuit het geloof dat het gezin zelf in staat is een oplossing voor hun problemen te vinden mits coaching en ondersteuning. De gezinsleden worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om zelf de probleemsituatie aan te pakken.

We hebben geen wachtlijst en we houden geen plaatsen vrij. Wanneer een aanmelder belt voor een aanmelding, worden de opstartmogelijkheden onmiddellijk besproken.

Coachingtraject

Elke aanmelding start met een coachingstraject, dit omvat 2 tot 4 gesprekken, telefonisch of face-to-face. Deze gesprekken kunnen doorgaan met de aanmelder alleen, of met de aanmelder en het gezin/andere betrokkenen… Tijdens dit traject wordt gezocht hoe de aanmelder, het gezin en eventuele andere betrokkenen terug samen verder kunnen.

Begeleidingstraject

Een begeleidingstraject positieve heroriëntering bestaat uit gesprekken met alle leden van het gezin. De aanmelder blijft betrokken. In een warme confrontatie gaan we in zowel individuele als groepsgesprekken snel naar de kern van de verontrusting.

Iedereen die betrokken is bij de situatie, draagt bij tot de oplossing. We vragen elke betrokkene naar het eigen aandeel te zoeken en te kijken naar wat zij zelf kunnen doen om de situatie te verbeteren.
Positieve heroriëntering zet in op communicatie en verbinding. Ieders verhaal en beleving van de situatie wordt beluisterd en uitgewisseld met elkaar om samen naar oplossingen te zoeken.

Cliënt aanmelden?

Gezinnen kunnen aangemeld worden door partners uit de brede instap die meestappen in het traject. Er kan telefonisch aangemeld worden op twee vaste momenten. Dit zijn maandag- en donderdagmiddag van 13.30u tot 16u. Indien deze momenten voor aanmelders niet passen, kan dit uitzonderlijk aangepast worden.

Informatie

Ernest Feysplein 10, bus 4.02
8400 Oostende
Op kaart tonen

jeugdzorg.middenkust@cawnoordwestvlaanderen.be

059 56 88 81 (algemeen) of 059 56 88 88 & 059 56 88 87 (voor aanmeldingen)

Teamverantwoordelijke: Carine Danneels

Bereikbaarheid

Maandag 9 – 12.30 u. 13 – 16 u.
Dinsdag 9 – 12.30 u. 13 – 16 u.
Woensdag 9 – 12.30 u.
Donderdag 9 – 12.30 u. 13 – 16 u.
Vrijdag 9 – 12.30 u.
Zaterdag gesloten
Zondag gesloten