Puberteit zonder spijt - professionals

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Zuid-West-Vlaanderen.

De puberteit stelt ouders en pubers voor verschillende uitdagingen. De ouder-kindrelatie kan hierdoor onder druk komen te staan. CAW Zuid-West-Vlaanderen ontwikkelt daarom de campagne ‘Puberteit zonder spijt’ om ouders én pubers meer handvaten te geven in deze soms toch wel woelige periode.

Brochure voor ouders en jongeren

We ontwikkelden een brochure met tips en tricks voor ouders én puber om elkaar  beter te begrijpen en toenadering te zoeken.

Er werd gekozen voor 1 brochure, bestaande uit een deel voor ouders en een deel voor pubers, waarin alle info samen gebundeld staat. Ouders krijgen inzicht in het unieke puberbrein, terwijl pubers te weten komen waarom hun ouders ‘zo’ doen. Daarnaast kunnen ze ook eens elkaars deel doorbladeren en op die manier ontdekken hoe ze naar elkaar kijken, wat de wederzijdse ergernissen zijn en hoe ze daar op een positievere manier mee kunnen omgaan.

Thema’s die aan bod komen, zijn: communiceren, conflicten, loslaten, experimenteren, emoties, puberchaos, planning, vrienden, afspraken, controleren…

De brochure dient ter ondersteuning van (begeleidings)gesprekken rond dit thema. Het doel is om de communicatie tussen ouders en pubers te verbeteren en (terug) meer verbinding te vinden. In het midden van de brochure zijn ook enkele blanco pagina’s voorzien met ruimte voor eigen tips, afspraken… die uit de (begeleidings)gesprekken kunnen voortvloeien. Zowel ouders als pubers kunnen dus de reeds voorziene tips aanvullen en er zo een persoonlijk document van maken.

De brochure voor ouders kan je hier downloaden.

De brochure voor jongeren kan je hier downloaden.

Meer info over deze brochure via preventie@cawzuidwestvlaanderen.be

Draaiboek ouder– en jongerenbijeenkomsten

Wil je als organisatie graag zelf een ouder- of jongerenbijeenkomst organiseren? Dat kan!

Op basis van de reeds georganiseerde bijeenkomsten ontwikkelen we een draaiboek zodat anderen zelf bijeenkomsten kunnen organiseren.

Deze twee draaiboeken zullen beschikbaar zijn in het najaar.

Meer info? preventie@cawzuidwestvlaanderen.be

Methodiekenkoffer voor professionals

Ben je als professional af en toe op zoek naar methodieken ter ondersteuning van gesprekken met ouders en/of pubers?

Vanaf het najaar stelt CAW Zuid-West-Vlaanderen ook een uitleenkoffer ter beschikking, met tal van methodieken die kunnen ingezet worden tijdens (begeleidings)gesprekken met ouders en/of pubers, om de verbinding tussen beiden te bevorderen.

Meer info? preventie@cawzuidwestvlaanderen.be