Een ervaring rijker

CAW Centraal-West-Vlaanderen biedt vooral stageplaatsen voor studenten Maatschappelijk Werk van het eerste, tweede of derde leerjaar. Ieder jaar zijn er ook een beperkt aantal stageplaatsen voor studenten vanuit andere studierichtingen.

Let wel: Wij willen zorgvuldig kunnen omgaan met elke stageaanvraag en stellen daarom de aanvraagperiode beperkt open.

Aanvragen voor stages kunnen enkel in volgende 2 periodes:

  • van 1 april tot 15 mei
  • van 1 september tot 15 oktober

In deze 2 periodes staat een webformulier online waarmee je een aanvraag kan indienen.

Enkel via deze weg worden aanvragen behandeld. Vroeger of later wordt je aanvraag niet behandeld!