Steun CAW Antwerpen ook als u er niet meer bent

CAW Antwerpen staat voor verbinding. Hoe minder mensen uitgesloten worden, hoe beter voor onze samenleving. Als uitsluiting om wat voor reden dan ook je écht tegen de borst stuit, als je (kinder)armoede niet kan verdragen of het feit dat mensen na een misstap geen tweede kans krijgen. Denk er dan eens aan om een deel van de bezittingen die je vergaarde - en die je bij uw afscheid toch niet kan meenemen - aan CAW Antwerpen te schenken. Zo schenk je talloze mensen kansen op een beter leven.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Antwerpen.

Wat is een legaat?

Een legaat is een schenking bij testament, van roerende of van onroerende goederen. Dat kan zowel aan een persoon zijn als aan een instelling die het recht heeft om legaten te aanvaarden, zoals CAW Antwerpen.

Sommige erfgenamen worden door de wet beschermd en hebben recht op een bepaald deel van je nalatenschap. Maar je beschikt steeds vrij over het overblijvende deel. Je kunt dus een legaat schenken aan CAW Antwerpen.

Hoe schenk je CAW Antwerpen een legaat?

Het volstaat om in je testament te vermelden dat je een deel, of heel je bezit als je geen wettelijke erfgenamen hebt, nalaat aan CAW Antwerpen. Je kan dit zowel in een handgeschreven als in een notarieel testament doen.

Een handgeschreven testament is door jou eigenhandig geschreven, gedateerd en getekend. In een notarieel testament schrijft de notaris neer wat jij dicteert, waarna je het ondertekent. Voor alle zekerheid raden wij je aan je testament steeds in bewaring te geven bij een notaris en het te laten inschrijven in het Centraal Register van Testamenten.

Fiscaal voordelig

Een legaat aan CAW Antwerpen is fiscaal aantrekkelijk. CAW Antwerpen moet immers maar 8,5 % successierechten betalen wanneer de persoon die het legaat overmaakt in Vlaanderen woont. Je erfenis komt dus voor meer dan 90 procent ten goede aan onze werking.

Het duolegaat

Wanneer je geen kinderen hebt en uw bezittingen wil nalaten aan erfgenamen die niet in rechte lijn zijn, kan je een duolegaat overwegen.

Met een duolegaat bevoordeel je zowel je erfgenamen als CAW Antwerpen. In dat geval betaalt CAW Antwerpen de successierechten van de andere erfgenaam. Zo ontvangen je erfgenamen uiteindelijk een groter bedrag, en steun je tegelijkertijd CAW Antwerpen.

Meer weten?

Je kan altijd bij je notaris terecht. Die kan je hier het best over adviseren. Contacteer daarna fondsenwerving@cawantwerpen.be