Folder Houvast - Voor jongeren op weg naar meerderjarigheid

Houvast is er voor jongeren die binnenkort uit een residentiële voorziening vertrekken. Zij kunnen op verschillende levensdomeinen moeilijkheden ondervinden. Vaak hebben zij een beperkt persoonlijk of professioneel netwerk dat hen voor, tijdens en na deze stap kan ondersteunen. Houvast werkt met het tandemprincipe. De begeleiding start in en met de voorziening en loopt verder als de jongere op eigen benen staat.

Download: Folder Houvast