Buurtkar ’t Kom Taf - partnerflyer

Buurtkar ‘’t Kom Taf’ is een outreachend armoedeproject in Aarschot, in samenwerking met verschillende hulp en dienstverleners uit de regio.

De kar zorgt ervoor dat we hulp- en dienstverlening kunnen bieden op plaatsen waar mensen nood hebben, maar zelf niet de nodige stappen kunnen zetten.

Een van de pijlers van dit aanbod is rechtendetectie, uitgaande van de vraag of mensen krijgen waar ze structureel en lokaal beroep kunnen op doen.

Download: flyer buurtkar aarschot partners A5 (1)