Inspiratiegids eenzaamheid aanpakken

"Na de piek van het coronavirus, komt de piek van de psychologische problemen"

De corona-crisis treft onze volledige samenleving. Het is een moeilijke tijd, met veel onzekerheden. Als CAW, dat klaar staat voor iedereen die hulp of steun nodig heeft, zien we dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving het vandaag extra moeilijk hebben. Ook mensen die er eerder goed in slaagden hun plan te trekken, komen nu in moeilijkheden op verschillende vlakken. 

Door de lockdown-maatregelen en de social distancing kunnen we elkaar veel moeilijker steunen, terwijl we net nu elkaar zo nodig hebben. Mensen die niet overweg kunnen met nieuwe media of geen internet hebben, blijven al helemaal verstoken van sociaal contact. 

Psychiater Dirk De Wachter waarschuwde in De Afspraak van 2 april voor de psychologische gevolgen van de corona-crisis: “Er is een onderhuidse onrust, een latente onzekerheid. Angst, depressies, slaapproblemen: het hele gamma duikt op. Mensen die kwetsbaar zijn, vertonen nog meer symptomen, maar ook mensen die het normaal goed stellen, komen nu met zulke klachten aankloppen." Ook de sector ziet het aantal klachten schrikbarend toenemen. 

CAW Noord-West-Vlaanderen ontwikkelde in 2019 een brochure rond de aanpak van eenzaamheid voor de lokale besturen in haar werkingsgebied. Naar aanleiding van de corona-crisis, hebben we de brochure geupdate. We willen hiermee inspiratie en handvatten aanreiken om een duurzaam lokaal beleid te ontwikkelen dat zorg draagt voor elke inwoner en in het bijzonder de inwoners die uit de boot dreigen te vallen, of sociaal geïsoleerd zijn. 

Het zal meer dan ooit nodig zijn om aandacht te hebben voor de geestelijke gezondheid van de bevolking, ook nadat het virus bedwongen is. 

Download: eenzaamheid aanpakken