CAW Inzicht 2015/3

De zesde staatshervorming heeft zijn impact op het snijvlak van welzijn en justitie.

Met de overheveling van de bevoegdheid over de strafuitvoering naar het Vlaamse niveau, vergroten de mogelijkheden op samenwerking tussen CAW en justitiële partners. Een samenwerking die voor ons nog meer dan nu al het geval is het perspectief opent op een welzijns- en herstelgerichte justitie.

CAW Oost-Brabant heeft heel wat te bieden in het forensisch en justitieel welzijnswerk. Deze CAW Inzicht geeft een inzage. Met de stem van beleidsmakers, experten en hulpverleners tonen we hoe dader en slachtoffer, straf en hulp, breuk en herstel in en om het CAW niet altijd tegenpolen hoeven te zijn.

Om deze video te kunnen bekijken, heb je een moderne browser nodig.