Samen welzijn versterken

Samen staan we sterker om onze cliënten vooruit te helpen! CAW Antwerpen maakt deel uit van heel wat samenwerkingsverbanden en zet zich in voor tal van projecten.

Wil je een project met ons opstarten, mee bekend maken, of ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van een samenwerking?

Neem contact met ons op!

We geven hieronder enkele voorbeelden van samenwerking. We voeren projecten uit voor opdrachtgevers, werken samen met andere partners projecten uit, zetten mee netwerken op en zorgen voor structureel overleg met andere sectoren.

Daarnaast heeft CAW Antwerpen heel wat werkingen die deel uitmaken van onze ‘kernopdrachten’ in het algemeen welzijnswerk. Een volledig overzicht van onze werkingen vind je bij ‘Zoek deelwerkingen‘.

Enkele voorbeelden van samenwerking

Samenwerking met Stad Antwerpen

Stad Antwerpen is een belangrijke partner van CAW Antwerpen. In opdracht van de stad voeren we heel wat projecten uit.

Samenwerking met lokale besturen

Ook lokale besturen buiten stad Antwerpen zijn een belangrijke partner.

Netwerken met CAW Antwerpen

CAW Antwerpen maakt deel uit van heel wat netwerken.

1712 Antwerpen

De hulplijn bij vragen over geweld en misbruik. Een samenwerkingsverband tussen de VK's en de CAW’s.

BIZ Antwerpen

BudgetInZicht is een samenwerkingsverband dat mee wil bouwen aan een integraal en preventief schuldhulpverleningsbeleid.

CO3

CO3 is een ketensamenwerking voor de meest complexe en chronische situaties van intrafamiliaal geweld.

COSA

COSA richt zich op de re-integratie in de samenleving van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Welzijnsonthaal Vlinderpaleis

Het Welzijnsonthaal Vlinderpaleis wijst deze mensen de kortste weg naar recht en welzijn.

JongerenOpvolgingsKamer

Het project wil vermijden dat jongeren tussen 18 en 25 jaar die criminele feiten plegen in een vicieuze cirkel terecht komen.

Kruispunten

Kruispunten bieden eerste hulp bij psychische en sociale problemen.

LIBES

Libes is een Europees project dat slachtoffers van mensenhandel ondersteunt in de overgang van een opvanghuis naar zelfstandig leven.

Mobiel Psychiatrisch team

Het Mobiel Psychiatrisch Team biedt aanklampende hulpverlening aan zorgmijdende daklozen met een ernstig psychiatrische aandoening.

Pop-up gerechtsdeurwaarders

Op verschillende locaties van CAW Antwerpen is het mogelijk vragen voor te leggen aan een gerechtsdeurwaarder.

Velodepot

Velodepot is een sociaal, circulair en lokaal tewerkstellingsproject. Medewerkers die moeilijk toegang vinden tot reguliere jobs  herwaarderen fietsen en onderdelen. 

Zorghostel Trappenhuis

Een innovatief woonconcept dat zich richt op chronisch dak– en thuislozen met meervoudige problematieken, waaronder verslaving aan drugs.