Sessies mee begeleiden

Het programma van Mind-Spring bestaat uit een reeks van 6 bijeenkomsten, die in de eigen taal begeleid worden. Die begeleiding gebeurt door een trainer die zelf een asiel- of vluchtelingengeschiedenis heeft, en een professionele hulpverlener, de Mind-Spring co-begeleider. De CAW’s van West-Vlaanderen bieden de mogelijkheid aan professionele hulpverleners om zich bij te scholen tot Mind-Spring co-begeleider.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio's Centraal-West-Vlaanderen, Noord-West-Vlaanderen, Zuid-West-Vlaanderen.

Wie?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers van CAW’s, CGG’s, Opvangcentra voor verzoekers om internationale bescherming, LOI’s, OCMW’s, wijkgezondheidscentra, OKAN-scholen, CLB’s …

Programma opleiding

De opleiding tot co-begeleider is een twee – of driedaags aanbod. De eerste 2 dagen wordt gefocust op het basisprogramma. Wie de ambitie heeft om als co-begeleider te participeren in juniorgroepen, volgt in een 3de dag de verdiepende opleiding hieromtrent.

Eerstvolgende opleiding wordt georganiseerd in 2020. Van zodra concrete info wordt dit hier meegedeeld.

Inschrijven