Ook tijdens de Coronacrisis is CAW Antwerpen er voor jou!

Ook nu kan je bij ons terecht met al je welzijnsvragen. Het Coronavirus kan ook extra vragen oproepen. In uw kot blijven is niet gemakkelijk en kan spanning, eenzaamheid, angst, ... oproepen. Je kan op dit moment niet langskomen bij CAW Antwerpen, en wij kunnen geen huisbezoeken doen, maar we staan er voor jullie via telefoon, mail en chat.

Jonger dan 25 jaar? Contacteer JAC

03 232 27 28  elke werkdag tussen 9 - 17 u.
jac@cawantwerpen.be reactie binnen 2 werkdagen
www.jac.be/chat elke werkdag tussen 11 - 20 u.

Ouder dan 25 jaar? Contacteer CAW

0800 13 500  elke werkdag tussen 9 - 17 u.
onthaal@cawantwerpen.be reactie binnen 2 werkdagen
www.caw.be/chat elke werkdag tussen 13 - 17 u.

Vragen over geweld?

bel 1712 elke werkdag tussen 9 - 17 u.
mail 1712 reactie binnen de twee werkdagen
chat met 1712 maandag tot donderdag tussen 17 - 19 u.

Achterliggend hulpaanbod zoals Slachtofferhulp, de wijkteams, teams levens- en gezinsvragen, ... blijft uiteraard beschikbaar, maar zijn toegankelijk via bovenstaande drie kanalen.