Tiende voorstellingsdag CAW De Kempen

De CAW's in Vlaanderen zijn inmiddels een vaste waarde in het hulpverleningslandschap. Cliënten en hulpverleners vinden steeds gemakkelijker de weg naar het CAW in hun buurt.

CAW De Kempen zet zich in om zoveel mogelijk mensen uit de regio te bereiken. We volgen noden van nabij op en spelen in op tendensen. Hierdoor is er een grote verscheidenheid aan diensten en ligt de snelheid waarmee het aanbod van CAW De Kempen verandert behoorlijk hoog. Om hulpverleners op de hoogte te brengen van dit aanbod, organiseren we halfjaarlijks een CAW-voorstellingsdag.

Dit jaar gaat onze tiende editie door op 28 mei 2019 in het CAW-gebouw in Herentals, Hofkwartier 23. We richten ons op alle geïnteresseerde zorgpartners, intermediairen, studenten, scholen en professionelen.

We starten met een plenaire sessie, waarin de visie en werking van CAW De Kempen aan bod komt.

In het tweede deel lichten we in acht verschillende sessies enkele diensten concreter toe. Je kan inschrijven voor twee verschillende infosessies. Er is keuze tussen wonen en crisis, jongeren, detentie, slachtofferhulp, geweld, vluchtelingen, relaties en scheiding, Trefplaats Jeugdhulp Kempen1 en drughulpverlening.

Deelname aan de voorstellingsdag is gratis. Je kan inschrijven tot en met 10 mei via https://nl.surveymonkey.com/r/voorstellingsdagCAW.

Voor meer informatie kan je steeds terecht op het e-mailadres communicatie@cawdekempen.be

 

1Trefplaats is een regionaal samenwerkingsverband van partners die betrokken zijn op Jeugdhulp. Als er een wachttijd is voor ons (rechtstreeks toegankelijk) hulpaanbod, kan er samengewerkt worden met Trefplaats.