Webinarreeks over ouderenmis(be)handeling op 16 november

Naar aanleiding van de Week van de Ouderen organiseert VLOCO, het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling, een webinarreeks over ouderenmis(be)handeling.

De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat bijna 1 op 6 van de ouderen slachtoffer is van één of andere vormen van geweld. Volgens het Europese AVOW-onderzoek (2010) blijkt dat 1 op 3 van de Belgische vrouwen ouder dan 60 jaar aangeeft slachtoffer te zijn van geweld. VLOCO wil dit thema onder de aandacht houden. Daarom worden op dinsdag 16 november twee bijscholingsmomenten voor professionelen georganiseerd. Je kiest zelf welk webinar je volgt: een ervan of beide.

Webinar 1: Inleiding tot ouderenmis(be)handeling

Tijdens de voormiddag geven we een inleiding op het thema: wat is het, hoe vaak komt het voor, welke vormen van geweld bestaan en wat zijn de risicofactoren? Met handvaten voor de professional én tijd om vragen te stellen.

  • Datum: 16 november 2021
  • Duur: van 9.30 tot 12.30 uur
  • Voor: studenten en professionals (waaronder sociaal werkers, psychologen, huisartsen, thuisverpleegkundigen en zorgkundigen)
  • Kostprijs: € 50/dagdeel/deelnemer inclusief e-book Ouderenmis(be)handeling: praat erover!

Je inschrijving is definitief na storting van de deelnameprijs op rekening BE16 0688 9752 6374 op naam van CAW Oost-Vlaanderen met vermelding van ‘naam deelnemer – webinar inleiding VLOCO’.

Schrijf je nu in voor een of beide webinars.

Webinar 2: Geheimhouding bij ouderenmis(be)handeling

In de namiddag zoomen we in op de inhoud van geheimhoudingsplichten zoals de discretieplicht en het (medisch) beroepsgeheim. En de uitzonderingen die het mogelijk maken om vertrouwelijke informatie van (onbekwame) patiënten en cliënten te delen met derden, waaronder: noodtoestand, meldingsplicht en uitwisseling van vertrouwelijke informatie in het kader van het gedeeld beroepsgeheim.

Ben je al vertrouwd met ouderenmis(be)handeling, prevalentie en risicofactoren? Dan kan je het webinar van de voormiddag overslaan.

  • Datum: 16 november 2021
  • Duur: van 13.30 tot 16 uur
  • Voor: studenten en professionals (waaronder sociaal werkers, psychologen, huisartsen, thuisverpleegkundigen en zorgkundigen)
  • Kostprijs: € 50/dagdeel/deelnemer inclusief e-book Ouderenmis(be)handeling: praat erover!

Je inschrijving is definitief na storting van de deelnameprijs op rekening BE16 0688 9752 6374 op naam van CAW Oost-Vlaanderen met vermelding van ‘naam deelnemer – webinar beroepsgeheim VLOCO’.

Schrijf je nu in voor een of beide webinars.

Meer info over de webinars

Download dit PDF-document, met een inhoudelijk overzicht van beide webinars.

Extra info over ouderenmis(be)handeling lees je op www.ouderenmisbehandeling.be