Winteropvang in Brussel 2018-2019
CAW Brussel

Brusselse winteropvang voor daklozen verlengd tot eind 2019

Winteropvang in Brussel 2018-2019 Winteropvang in Brussel 2018-2019

Oorspronkelijk gepland als tijdelijke winteropvang, wordt de Brusselse daklozenopvang in de Trierstraat 82 in Etterbeek verlengd tot 30 november 2019. Dat maakte het consortium bestaande uit het Franstalig Rode Kruis, CAW Brussel en Dokters van de Wereld op 28 maart 2019 bekend. Het consortium ontving federale financiering tijdens de winter en kan het centrum nu openhouden tot eind 2019 dankzij extra financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


SAMENWERKEN OP BASIS VAN EXPERTISE

Het Franstalige Rode Kruis is verantwoordelijk voor het beheer en de opvang van de dakloze mannen, vrouwen en gezinnen. Het CAW Brussel coördineert de psychosociale begeleiding en zorgt voor de toeleiding naar de reguliere hulpverlening, Dokters van de Wereld verleent medische zorg en zorgintegratie i.s.m. het OCMW van Brussel-Stad.

Tussen 8 december 2018 en 31 maart 2019 konden 494 unieke mensen terecht in het centrum. Met een capaciteit van 250 plaatsen bracht het centrum per nacht gemiddeld 226 mensen onder met een piek van 275 mensen eind januari. Onder de daklozen bevonden zich 65% mannen, 16% vrouwen en 19% kinderen. 65% van de kinderen, concreet 63 kinderen, waren niet begeleide minderjarigen. Dit betekent dat 1 op 5 van de opgevangen daklozen minderjarig was.

CAW Brussel kon een persoonlijk hulpverleningstraject uittekenen voor meer dan 234 mensen. Half maart werden structurele oplossingen gevonden voor 65 mensen.

Het opvangcentrum was 24 op 24 uur open en bood de mensen de kans om te blijven tot het einde van de winter. Zo was de kwaliteit van de psychosociale ondersteuning gegarandeerd. Deze stabilisering stelde hen in staat afstand te nemen van het dagelijkse leven op straat en tot rust te komen. Een voorwaarde om aan de toekomst te werken. Hierdoor konden de hulpverleners van CAW Brussel een persoonlijk hulpverleningstraject uittekenen voor meer dan 234 mensen. Half maart werden structurele oplossingen gevonden voor 65 mensen.

Ook op medisch vlak is de verlenging goed nieuws: van de 113 personen die Dokters van de Wereld in het centrum opvolgt, kampt 45 % met een chronische aandoening. Het einde van de winteropvang betekent vaak een plotse zorgbreuk en een terugkeer naar het straatleven, waar genezing quasi onmogelijk is. Door de verlenging kan geïnvesteerd worden in intensieve begeleiding, regularisatie in het gewone zorgsysteem en stabilisatie van de toestand van de patiënt.

DUURZAME RESULTATEN MOGELIJK DOOR VERLENGING

De verlenging van de opvang maakt het mogelijk om uit de tijdelijke en seizoensgebonden logica van de daklozenopvang te stappen. Vanaf 1 april moeten de personen die in het centrum willen blijven een begeleidingscontract afsluiten.

De 3 partnerorganisaties beseffen dat de capaciteit van het centrum (190 plaatsen) niet aan alle noden voldoet. We zullen niet voor iedereen een structurele oplossing kunnen vinden, in het bijzonder voor mensen zonder verblijfsvergunning zal het zeer moeilijk worden. Toch zal het begeleidingscontract en het hulpverleningstraject zorgen voor structurele oplossingen en het duurzaam ‘weghalen’ van mensen op straat.

16 CAW-antennes begeleiden het hele jaar door intensief dak- en thuislozen.

ZORG VOOR DAK- EN THUISLOZEN HET HELE JAAR DOOR

De verlenging van de opvang is slechts één van de acties die het hele jaar door worden uitgevoerd door de drie partnerorganisaties. Het hele jaar door doet het Rode Kruis 12 rondes per week in de Brusselse straten waarbij ze contacten onderhouden met de straatbewoners om zo hun isolement te doorbreken en hen indien nodig toe te leiden naar medische of psychologische hulp.

16 CAW-antennes begeleiden het hele jaar door intensief dak- en thuislozen: ze verlenen sociale en juridische hulp, doen aan opvang in gespecialiseerde huizen, doen aan woonbegeleiding en organiseren housing first. De teams van Dokters van de Wereld trekken 3 keer per week met de Medibus naar de straten en stations van Brussel en verlenen permanent medische hulp aan daklozen in 3 vaste medische centra in Sint-Joost, Molenbeek en Anderlecht.