Heropstart ambulante werkingen CAW BML

Vanaf maandag 18 mei zijn face-to-facecontacten met cliënten in onze ambulante werkingen opnieuw mogelijk, momenteel nog met een beperkte groep cliënten. We kiezen voor een stapsgewijze aanpak en hopen zo weldra al onze cliënten weer te mogen verwelkomen in onze vestigingen.

Het besmettingsgevaar door COVID-19 is nog niet geweken en dus blijft waakzaamheid nodig. Daarom werken we voorlopig enkel op afspraak en vinden face-to-facecontacten plaats in een CAW-locatie of in open lucht. Hiervoor nemen we bijkomende voorzorgsmaatregelen om voldoende afstand te bewaren en handhygiëne te respecteren. Wanneer een cliënt een afspraak maakt, zal de hulpverlener hem/haar telefonisch briefen over onze richtlijnen. Huisbezoeken vinden voorlopig nog niet plaats. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kunnen onze teams de afweging maken om toch een huisbezoek te doen.

Intussen blijven we natuurlijk ook bereikbaar via ons gratis 0800-nummer, mail en chat.

Meer informatie vind je hier of neem contact met ons op.