CAW Oost-Brabant bouwt mee aan welzijn in Aarschot

Op 4 februari opent CAW Oost-Brabant zijn nieuwe locatie in Aarschot. Vanaf dan is iedereen welkom in de Amerstraat 19. Met de opening van deze nieuwe locatie wordt meteen ook de reorganisatie van CAW Oost-Brabant concreet gemaakt.

“Door onze werking regionaler te organiseren kunnen we nog meer inzetten op hulpverleningstrajecten op maat van de mensen die bij ons binnen wandelen”, zegt Bert Lambeir, algemeen directeur CAW Oost-Brabant.

Een vernieuwd CAW op een nieuwe locatie

Het CAW (centrum algemeen welzijnswerk) is er voor iedereen met welzijnsvragen. Jaarlijks krijgt CAW Oost-Brabant zo meer dan 10.000 vragen. En dat aantal stijgt elk jaar.

Bert Lambeir ziet ook in Aarschot het aantal vragen en de complexiteit van de problematiek toenemen. Dat maakt dat je daar zowel in je organisatie zelf, maar ook met je partners moet kunnen op inspelen: “De problematieken waar we vandaag mee te maken krijgen zijn van die aard dat je moeilijk kan afbakenen wanneer iemand van de ene naar de andere hulpverleningsmodule moet overgaan. We willen beter op die complexiteit van de hulpvragen kunnen inspelen door naadloze overgangen te voorzien in de welzijnstrajecten. Ook met lokale partners willen we sterker kunnen samenwerken. Dus hebben we onze organisatiestructuur hieraan aangepast door in te zetten op regionale teams.

Een gepast aanbod voor iedereen uit de regio

CAW Oost-Brabant heeft in de Amerstraat een volwaardig regionaal aanbod uitgebouwd waar elke burger uit de regio terecht kan met om het even welke welzijnsvraag.

“Deze nieuwe locatie lijkt ons een perfecte plek om ons ruime hulpaanbod verder uit te bouwen. Het is toegankelijk, goed bereikbaar en dicht bij de mensen. Dat cliëntperspectief, onze expertise en onze sterke lokale CAW-inzet is wat ons bindt en drijft. We willen dat ons hulpaanbod duidelijk herkenbaar en vindbaar is voor alle inwoners van de regio Aarschot, en we willen ook voor onze lokale partners een helder aanspreekpunt zijn. Door met een sterk, multidisciplinair en lokaal ingebed team te werken kunnen we beter en flexibeler inspelen op lokale opportuniteiten en welzijnsnoden.”

Divers aanbod op éénzelfde plek

We gaan nu verder samen met lokale overheden en partners binnen de regio Aarschot aan de slag om te bouwen aan netwerken en gedeelde zorg, met als doelstelling het realiseren van de basisrechten voor elke inwoner. De start is gemaakt maar er is nog werk aan de winkel! Team Aarschot staat klaar!” zegt Katrien Willems, regiocoördinator CAW Oost-Brabant.

Nieuw adres

Amerstraat 19, 3200 Aarschot
Ons gratis nummer 0800 13 500 elke werkdag van 9u. tot 18u.

onthaal@cawoostbrabant.be
jac@cawoostbrabant.be

Openingsuren Onthaal

maandag van 15u. tot 18u.
donderdag van 9u. tot 12u.
of op afspraak

Openingsuren JAC Jongerenonthaal

woensdag van 12u. tot 16u.
of op afspraak