Wat als je als zorgverstrekker partnergeweld ziet of vermoedt?

Geregeld zien of vermoeden zorgverstrekkers dat hun cliënten of patiënten te maken krijgen met partnergeweld. Zorgverstrekkers weten in zulke gevallen niet altijd meteen hoe ze het issue bespreekbaar kunnen maken en hoe ze eventueel kunnen doorverwijzen. In het kader van de week tegen huiselijk geweld organiseren we vanuit CAW Oost-Vlaanderen daarom voor zorgverstrekkers de gratis workshop 'Praten over partnergeweld'.

Programma

De workshop omvat enerzijds een korte theoretische uiteenzetting over het concept ‘meerzijdige partijdigheid’ bij partnergeweld.
Anderzijds organiseren we gesprekstafels waarbij je ook als deelnemer concrete praktijkvoorbeelden ter sprake kan brengen. We bespreken daarbij passende benaderingswijzen.

We zoeken naar antwoorden op vragen zoals

  • welke hulpverlening kan ingezet worden?
  • hoe maak je partnergeweld bespreekbaar?
  • hoe leid je toe naar hulpverlening?

Voor wie?

De workshop is gericht op zorgverleningsdiensten zoals OCMW, Kind en Gezin, Thuiszorg Mutualiteiten, Familiehulp, politie …
We mikken op een interactieve namiddag.

Praktische informatie

Datum: 19 november 2018, van 13.30 tot 17 uur.
Locatie: Welzijnshuis Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas.

De workshop is gratis, maar je moet je voor 12 november 2018 inschrijven via secretariaat.genteeklo@cawoostvlaanderen.be.

Download: Uitnodiging workshop 'Praten over partnergeweld'