Nieuwe woonbegeleiding kwetsbare jongeren in Vilvoorde

CAW Halle-Vilvoorde en Tonuso openen binnenkort een huis met woonbegeleiding voor kwetsbare jongeren.

In samenwerking met Tonuso en andere organisaties uit de sociale sector, worden kwetsbare jongvolwassenen ondersteund in een van de moeilijkste periodes in hun leven. Door in te zetten op een tijdelijke woonplek en extra begeleiding, wil men de transitie naar de woonmarkt vergemakkelijken voor jongeren die het leven in de jeugdhulp verlaten. Tot vier jongeren tussen 16 en 25 kunnen tegelijkertijd opgevangen worden op een speciaal ingerichte locatie. Jongeren verblijven er zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig is. Elke opgevangen jongere krijgt bovendien minimaal zes maanden begeleiding op maat.

Projectcoördinator bij het CAW, Katrien Loos, uit haar tevredenheid over deze realisatie: “Mooi om te zien dat zoveel diensten en mensen samen hun schouders zetten onder dit project. We blijven niet hangen bij het opmerken van problemen, maar proberen een antwoord te bieden op een reële nood. We hopen dat we gasten op deze manier een kans kunnen geven zelf de richting van hun leven te bepalen. We willen ze een veilige ruimte geven om, met vallen en opstaan, te kunnen groeien.”.

Het Vilvoordse stadsbestuur wou echt bijdragen aan dit project. Daarom werd een leegstaand woningpand in Vilvoorde ter beschikking gesteld. De voorbereidende werken in deze woning zijn ondertussen aan de gang, om vanaf januari 2019 de eerste jongeren te ontvangen.

Om geld in te zamelen voor de renovatie en inrichting van het huis, werd op zondag 7 oktober een benefiet georganiseerd: “Wandelen voor kwetsbare jongeren”. Meer dan 160 wandelaars kwamen naar Zennelab om deel te nemen. Gecombineerd met verkoop van steunkaarten, pannenkoeken en het krijgen van giften groot en klein, maakt dat er maar liefst meer dan € 7.000 ingezameld is.

Schepen voor sociale zaken en gelijke kansen, Fatima Lamarti, was van bij aanvang erg opgetogen met dit initiatief: “Het CAW en Tonuso leveren hier een echte bijdrage om het tekort aan voorzieningen in de regio op te vangen. In onze stad, waar meer dan 17% van de jongeren het onderwijs vroegtijdig verlaat, moeten zij vaak al op jonge leeftijd hun weg zoeken in een complexe wereld. Door de lange wachtlijsten komen ook veel jongeren met speciale noden er op 18 jaar vaak al alleen voor te staan. Door in te zetten op begeleiding van de meest kwetsbare doelgroepen, kunnen we al een stukje van de grote nood opvangen.