Europese Dag van het Slachtoffer

In januari 2018 lanceerde Minister Vandeurzen de informatiesite www.slachtofferzorg.be voor slachtoffers, na(ast)bestaanden en getuigen van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag

Deze website biedt informatie en ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel vlak waarmee slachtoffers en hun omgeving zelf aan de slag kunnen gaan.  De CAW’s vinden het belangrijk dat snel zelfzorg kan aangeboden worden naast eventuele professionele hulp.  Daarom werken de CAW’s actief mee aan de uitbouw van de website.

Alle thema’s op de website  (verwerken van een schokkende gebeurtenis, wat moet je regelen, slachtoffer in het buitenland, info voor jongeren ….) bevatten zowel informatie als tips die slachtoffers en hun omgeving op weg kunnen helpen. Recent is de website sterk uitgebreid. Er werden delictgebonden themapagina’s toegevoegd: geweld, seksueel geweld, inbraak en diefstal, cybercrime, verkeer, terreur en rampen.

Elke themapagina bevat specifieke informatie over wat een slachtoffer zelf kan doen, waar je als slachtoffer, na(ast)bestaande en getuige terecht kan en aan welke extra informatie men nood kan hebben. In de loop van 2019 zullen extra delictgebonden themapagina’s toegevoegd worden. En de website zal ook ingezet worden bij toekomstige noodsituaties op nationaal niveau zoals bijvoorbeeld bij terreur of rampen.

Het CAW maakt deel uit van de redactieraad, samen met vertegenwoordigers van slachtofferonthaal van de justitiehuizen, SAM en de afdelingen Justitiehuizen en Welzijn&Samenleving van het departement WVG. De redactieraad staat in voor de verdere ontwikkeling en uitbouw van de website.

Europese Dag van het Slachtoffer - CAW Europese Dag van het Slachtoffer