GBO Zennevallei reikt 90 langdurig werkzoekenden de hand

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) Zennevallei – een samenwerking tussen de OCMW’s van Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw; de Diensten Maatschappelijk Werk van ziekenfondsen en tenslotte het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Halle-Vilvoorde – biedt vanaf september 2018 tot en met december 2020 in de Eerstelijnszone Zennevallei (Beersel, Drogenbos, Halle, Linkebeek, Pepingen, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw) 90 trajecten aan ter ondersteuning van langdurige werkzoekenden met een VDAB-advies ‘niet toeleidbaar’.

 

Het advies ‘niet toeleidbaar’ wordt toegekend indien de VDAB oordeelt dat de werkzoekende in kwestie omwille van specifieke medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen zijn of haar weg niet vindt naar de arbeidsmarkt. Zij kunnen dan in samenspraak met de VDAB doorverwezen worden naar actieve GBO-projecten in Vlaanderen rond niet-toeleidbaren zoals GBO Zennevallei.

De hulpverleners van GBO Zennevallei zullen na onthaal, vraagverheldering, rechtenverkenning en begeleiding de werkzoekende verwijzen naar de gepaste hulpverlening, arbeidsmatige activiteiten of begeleid werken voor personen met een handicap. Indien tijdens het traject blijkt dat de werkzoekende terug stappen naar werk wil en kan zetten zal GBO Zennevallei hem of haar helpen om gebruik te maken van het begeleidingsaanbod van de VDAB.

Voor dit project ontvangt GBO Zennevallei inhoudelijke en financiële ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap en de VDAB gedurende een periode van 2,5 jaar. Maar de partners kijken verder dan dit project. Zij hopen deze nieuwe samenwerking niet enkel op lange termijn te bestendigen maar ook inhoudelijk en qua aantal betrokken partners uit te breiden.

De recente ontwikkelingen rond Lokaal Sociaal Beleid op het gebied van Geïntegreerd Breed Onthaal en de Eerstelijnszones bieden immers vooral een kans. Een kans om op het niveau van de Eerstelijnszones de handen in mekaar te slaan rond de aanpak van sociale uitdagingen die de grenzen van de individuele gemeenten overstijgen. GBO Zennevallei wil in deze naar de toekomst toe een lichtend voorbeeld zijn voor anderen. Een voorbeeld van een geslaagde bovenlokale samenwerking die leidt tot reële positieve resultaten voor de bevolking.

Voor meer informatie en toelichting kan u steeds terecht bij Shari Robijns (shari.robijns@cawhallevilvoorde.be – 02 613 17 67).