Geef eens een lichtje cadeau

CAW Oost-Brabant wordt gefinancierd door bijdragen van overheden en particuliere giften. Bij ons betekent hulp, zorg op maat. Dat vraagt soms dat we buiten de lijntjes kleuren. Méér doen dan in onze opdracht omschreven staat. Omdat we het welzijn van mensen voorop stellen. Elke dag opnieuw. En daarom doen we aan fondsenwerving.

Hulpverlenen doe je met hart en ziel,
maar het vraagt soms meer dan dat.

Ja, we vragen u om te geven.

Maar we vragen u enkel om te geven om een ander. Want daar gaat het om. Dat is waar wij naar streven. Naar een solidaire samenleving, waar mensen elkaar helpen, zorgen voor elkaar.

Wij willen aan deze solidaire samenleving bijdragen via projecten die rechtstreeks ten goede komen aan zeer kwetsbare doelgroepen. Zoals vrouwen op de vlucht voor geweld, dak- en thuisloze mensen, kinderen in moeilijke thuissituaties…

U leest meer over deze projecten op www.ikgeefomeenander.be.

Maar u krijgt ook iets van ons.

Geven om een ander maakt gelukkig. Dat bewijzen talrijke kort- en langlopende onderzoeken. Dat merken we ook elke dag in onze projectwerking. Al wat u ons schenkt gaat rechtstreeks naar maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Daar maken wij een punt van. En dat vertellen we u ook graag.

Elkaar helpen is ook een beetje durven, durven geven en durven nemen, en ja het doet goed dat te kunnen doen in vertrouwen. Vertrouwen in ons, in u en in de mensen voor wie we ons samen inzetten.

En het kan vandaag al

De acties die u momenteel kan steunen, komen ten goede aan de diverse projecten van ikgeefomeenander.

Zo kan u in De Kapstok, onze tweedehandswinkel in de Mechelsewinkelstraat in Leuven, en in verschillende andere winkels van de Mechelse wijk, een geschenkkaart kopen met een lichtzakje in. De opbrengst hiervan gaat naar het Vluchthuis voor de opvang van vrouwen die op de vlucht zijn voor partnergeweld.

Op 24 november staan we in de Bio-Planet in Korbeel-Lo en op 8 december nemen we deel aan de Andere Kerstmarkt van People Made in de Leuvense bibliotheek.

U kan ons natuurlijk ook steunen door een activiteit of een inzameling te organiseren in het kader van Music for Life.

Wil u meer info, neem contact en dan praten we er eens over. Graag zelfs.