CAW Oost-Brabant

Handvaten bij strijdende ouders

Op 20 november 1989 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York het ‘Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind’ aan. Daarom is het op 20 november internationale kinderrechtendag.

Een van die rechten is het recht om op te groeien in een gezin. Beide ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding. Wanneer een gezin uit elkaar valt omdat de ouders het samen niet meer zien zitten, wordt net dat laatste soms moeilijk.

Hoewel het aantal scheidingen in Vlaanderen jaar na jaar daalt, komen ouders al maar vaker terecht in conflict na een scheiding of wanneer een nieuwe partner mee in de vergelijking stapt. Ook onze hulpverleners zien die tendens, vertelt Anneleen, hulpverlener op het onthaal.

“Rond verdeling van de inboedel komt het meestal wel goed. Maar wanneer het over opvoeden gaat blijft het moeilijker.”

Beschuldigingen

“Dan komt de ene ex-partner op het onthaal met verhalen of beschuldigingen over de ander. Dat de kinderen mishandeld worden. Dat de ander alles doet om hem het leven zuur te maken. Dat de kinderen er veel te laat gaan slapen, alle snoep zomaar mogen eten.

Vaak zijn het eerder kleine meningsverschillen over de aanpak van de opvoeding die enorm groot worden in zo’n conflict. Ook wanneer de ene partner alleen komt, proberen we de ander te betrekken in het praten over dat ouderschap.

Soms komt een koppel samen, omdat ze zijn doorverwezen door de rechter. Al maar vaker zijn het ook advocaten die hun cliënten adviseren om langs te komen, omdat ze het verdict van de rechter van ver zien aankomen.”

Rondjes draaien

“In het verleden voelde ik me soms machteloos in zo’n conflict. Op alle aangereikte oplossingen kwam dan een ‘Ja, maar…’. Ja, maar dat heb ik al geprobeerd. Ja, maar de ander doet dat toch niet. Het voelde alsof je in een rondje draaide.”

Om zijn hulpverleners in dit thema te ondersteunen, organiseert CAW Oost-Brabant al voor de tweede keer dit jaar een 4-daagse opleiding rond Conflictueus Ouderschap voor zijn medewerkers. Anneleen volgde die aan het begin van het jaar.

“Ik had vooral nood aan nieuwe handvaten over hoe je zo’n situatie best aanpakt. En dat heeft de opleiding absoluut gegeven.

Ik zet nu meer het kind centraal. Ik leg de ouders uit hoe ze in zo’n conflict niet naar de ander moeten kijken als ex-partner, maar als ouder van hun kind.”

Als hulpverlener ga ik niet mee in de strijd, maar ga ik voor welzijn, ook voor hun kind.

Het monster van de strijd

“Ik geef nu vaker uitleg aan de mensen over het conflict, het monster dat de strijd geworden is. Hoe dat werkt en dat ze daar niet voor gekozen hebben, maar dat ze wel zelf de keuze kunnen maken om eruit te stappen. Samen kunnen we dan kijken wat ze nodig hebben om die stap te kunnen zetten: psychotherapeutische begeleiding, een aanbod als kinderen uit de knel of bemiddeling.”

Ouderschapsplan, informatie en bemiddeling

Aan de Artevelde hogeschool Gent loopt momenteel een onderzoek over ouderschap na een relatiebreuk. Uit hun eerste resultaten blijkt dat alle partijen heel wat vragen hebben over hoe het verder moet met het gezin na een scheiding. Maar dat gezinnen vaak niet vinden wat ze nodig hebben in het uitgebreide aanbod aan informatie en ondersteuning.

Ook het Kinderrechtencommissariaat ziet die nood. In hun Alternatief rapport aan het VN-Kinderrechtencomité deelden zij eerder dit jaar nog aanbevelingen aan de Belgische overheden. Zo vragen ze aan de overheden om te vermijden dat kinderen tussen hun vechtscheidende ouders zouden in komen te staan, onder andere door het invoeren van een ouderschapsplan en het geven van informatie over het bestaande bemiddelingsaanbod.

Wanneer het moeilijk gaat in je relatie, kan je bij het CAW terecht voor hulp. Maatschappelijk kwetsbare mensen kunnen in geval van scheiding ook kosteloos beroep doen op bemiddeling bij CAW Oost-Brabant. Anderen worden hiervoor doorverwezen naar externe bemiddelaars, al dan niet onder het systeem van rechtsbijstand.

Lees meer

> Ontdek ons aanbod ondersteuning voor gezinnen.

> Lees hier de CAW Inzicht uit 2017 over dit thema.