Het CAW staat voor je klaar. Ook in deze onzekere en moeilijke tijden.

Het coronavirus raakt niet enkel onze fysieke gezondheid, maar heeft ook grote gevolgen voor ons mentaal welzijn. We nemen dit ernstig en werkten een extra aanbod uit. We vechten samen om deze periode door te komen.

Iedereen met welzijnsvragen kan gratis terecht bij de professionele hulpverleners van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk). Er is altijd een CAW in je buurt.

Bel gratis 0800 13 500 iedere weekdag van 9 tot 17 uur, chatten kan elke weekdag van 13 tot 17 uur. Langskomen? Kijk op www.caw.be voor informatie en openingsuren.

Hulp nabestaanden

Verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. In coronatijden wordt dit op scherp gesteld. Heftige emoties en een moeilijke verwerking zijn mogelijk. We kunnen er niet vanuit gaan dat iedereen die nood heeft aan een gesprek met een professionele hulpverlener zelf op zoek gaat naar gepaste hulp. Daarom bieden we een proactief aanbod aan via begrafenis-ondernemers en collectieve rouwmomenten.

Psychosociale begeleiding

De coronamaatregelen leggen heel wat druk op ieder van ons. Zeker op mensen die reeds een moeilijke tijd doormaken, een klein sociaal netwerk hebben of persoonlijke, financiƫle en/of psychische problemen hebben. We ondersteunen iedereen in het (opnieuw) zoeken naar verbinding met zichzelf, directe omgeving en met de samenleving zodat zij op een draaglijke manier kunnen omgaan met de coronacontext.

Relationele problemen en geweld

De coronacontext maakt dat sluimerende spanningen makkelijker getriggerd worden. Gezinnen staan onder druk waardoor stoppen kunnen doorslaan en geweld (fysiek, psychisch of economisch) meer voorkomt of sneller escaleert. We zetten in op het stopzetten van geweld binnen een conflictueze gezinscontext. We bevorderen de communicatie in het gezin door samen aan de slag te gaan. Wij bieden ondersteuning bij gebeurtenissen die de gezinssituatie verstoren. We begeleiden partners in de beslissing om hun relatie al dan niet voort te zetten.

Specifiek aanbod voor jongeren

De coronacrisis raakt jongeren enorm. 4 op 5 kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties heeft problemen met pre-teaching en huiswerk. 3 op 4 heeft te weinig ruimte thuis. Meer dan de helft voelt zich niet goed in zijn vel. De coronamaatregelen isoleren kinderen en jongeren. Onze ervaren hulpverleners luisteren naar jongeren en geven erkenning en ruimte voor hun gevoelens, gedachten en bezorgdheden. Samen met de jongere bespreken we wat kan helpen.

Download: