Maatregelen CAW Antwerpen

CAW Antwerpen blijft bereikbaar en garandeert de essentiële dienstverlening, maar we nemen tegelijk de nodige maatregelen. Hieronder een overzicht:

 • We zetten sterker in op telefonische hulp en mail en chat, om onze cliënten niet los te laten! We zetten dit zoveel mogelijk in als volwaardig hulpaanbod.
 • Langskomen tijdens de gebruikelijke openingsuren is tijdelijk niet mogelijk. We stoppen de open permanentie.
 • We werken ook niet meer op afspraak.
 • We doen geen huisbezoeken meer.
 • Alle groepsactiviteiten worden afgelast.
 • Nieuwe aanmeldingen van doorverwijzers naar onze deelwerkingen blijven mogelijk. We bekijken wat er mogelijk is in de huidige situatie.
 • Al onze medewerkers nemen de nodige hygiënische maatregelen.
 • Om zichzelf en anderen te beschermen zetten vrijwilligers vanaf 65 jaar hun engagement tijdelijk stop.
 • Onze medewerkers wonen geen grote overlegmomenten meer bij en wij annuleren zoveel mogelijk overleg. We maken maximaal gebruik van videoconferenties.
 • Medewerkers die door de maatregelen minder of geen werk kunnen uitvoeren, vragen we om zich solidair in te zetten in werkingen waar er nood is aan meer helpende handen.

Inloopcentra

 • De inloopcentra (Vaart en Steenhouwer) werken vanaf 18 maart met een gesloten permanentie.
 • Tijdens de gesloten permanentie zijn er in De Vaart elke dag, uitgezonderd dinsdag, tussen 9 en 14u medewerkers aanwezig.
 • Tijdens de gesloten permanentie zijn er in De Steenhouwer elke weekdag tussen 9 en 14u medewerkers aanwezig.
 • Het ontmoetingsaspect wordt stopgezet.
 • Medewerkers blijven beschikbaar voor hulpvragen en verwijzing van vragen van cliënten.
 • Er worden maximaal 5 a 10 cliënten in het gebouw toegelaten.
 • Minimaal aanbod van douches en wasmogelijkheid.

Nachtopvang

 • We nemen de nodige maatregelen om cliënten te spreiden.
 • Gezamenlijke eet- en kookmomenten worden afgelast.
 • De winternachtopvang in Victor wordt verlengd tot 30/04/2020.
 • In de (winter)nachtopvang nemen we de maatregel om de grote slaapruimtes met minder cliënten te organiseren. Hiervoor worden andere, extra ruimtes in gebruik genomen op andere verdiepingen.
 • We zijn extra alert voor symptomen bij cliënten en vermijden zoveel mogelijk onderling contact tussen cliënten. Groepsmomenten worden vermeden. Zowel de aanmelding (instroom) als het douchegebruik en de eetmomenten worden in kleine groepjes georganiseerd.

Opvangcentra

In de opvangcentra worden de nodige maatregelen genomen om groepen te spreiden.

 • We vermijden zoveel mogelijk onderling contact tussen bewoners. De tv-ruimtes en gezamenlijke keukens worden dus niet meer collectief gebruikt. Groepsmomenten worden geannuleerd. Gezamenlijke eet- en kookmomenten worden afgelast.
 • We blijven (nieuwe) cliënten opvangen en schatten de risico’s bij elke vraag in.
 • We zijn extra alert voor symptomen bij cliënten.
 • Er is versterkte aandacht voor het poetsen.

Bezoekruimte

 • De bezoekruimte zet de contacten met cliënten digitaal en telefonisch verder.

Gevangenis

 • We bekijken op dit moment actief met Justitie en in overleg met onze sector hoe we onze dienstverlening op een veilige manier kunnen organiseren. Face-to-face contacten in de gevangenis worden stopgezet.