Een nieuw lokaal sociaal beleid in Halle-Vilvoorde

Memorandum n.a.v de lokale verkiezingen

Beste allen,

Wij delen, elk op onze eigen manier, een engagement naar onze bredere leefgemeenschap.

Jullie vullen dit engagement concreet in via een politiek mandaat; onze medewerkers en bestuurders via de uitbouw van het Centrum Algemeen Welzijnswerk in de regio Halle-Vilvoorde.

Samen zijn wij bondgenoten door ons gemeenschappelijk streefdoel: de wezenlijke verbetering van de levenskwaliteit en levensomstandigheden van onze medebewoners van de 35 gemeenten in Halle-Vilvoorde.

De laatste jaren is het CAW er in geslaagd zijn plaats als professionele, sociale en bovenlokale onderneming op de eerste lijn gestalte te geven. De continuïteit en kwaliteit van hulpverlening aan onze cliënten was daarbij de rode draad doorheen alle veranderingen.

Een eerste stapje in een objectieve programmatie van het Algemeen Welzijnswerk in Vlaanderen is, mede door de jarenlange solidariteit van lokale en provinciale overheden, gezet.

De uitdagingen voor onze specifieke regio rond de grootstad Brussel zijn en blijven groot, ook op sociaal vlak.

Het groeiend aantal inwoners in Halle-Vilvoorde heeft nood aan, en recht op een gebiedsdekkend, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand aanbod aan welzijnsvoorzieningen dat een menswaardig leven vooriedereen een stap dichterbij brengt.

Deze nota is een vriendelijk uitgestoken hand om samen en toekomstgericht de uitdagingen in onze regio verder aan te pakken. Wij hopen dit in de komende maanden via een aangename en constructieve dialoog verder gestalte te kunnen geven.

Tot binnenkort,

Elise Moriau, directeur  | Hendrik Van den Bempt, Voorzitter

Download: 2018 nieuw lokaal sociaal beleid