Onderweg naar een regeerakkoord, samen met het CAW

 

 

Beste (toekomstige) beleidsmaker,
De CAW’s zijn uw partners in de realisatie van een welzijnsbeleid. De beleidsbrieven van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de voorbije jaren maken dit duidelijk. Op verschillende terreinen, maatschappelijke problematieken en thematieken werd naar de CAW’s gekeken om het voortouw te nemen, denk maar aan familiaal geweld en misbruik, radicalisering, dader- en slachtofferzorg, … en om een verbindende rol te spelen in intersectorale samenwerkingsverbanden. Om een volwaardige partner te kunnen zijn en om flexibeler te kunnen inzetten op preventie en de versterking van de eerste lijn, zodat niemand uit de boot valt of achtergelaten wordt, vragen wij dat wij ons als sociaal ondernemers verder kunnen versterken en ontwikkelen.

Onderstaande prioriteiten hadden wij graag concreet opgenomen gezien in een nieuw Vlaams Regeerakkoord en in de beleidsbrief van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Wij hopen op u te mogen rekenen om deze beleidsprioriteiten te verankeren in het Vlaams beleid. U kan alvast op ons rekenen.

Alle CAW-medewerkers.
i.o. Anita Cautaers, directeur CAW Groep

 

Download: Brief aan beleidsmakers