Ontmoetingsnamiddag nabestaanden na zelfdoding

Iemand verliezen na zelfdoding geldt als één van de meest ingrijpende ervaringen die een mens kan meemaken. Rouw is vaak een moeilijke weg. Contact met lotgenoten kan helpend zijn. Precies daarom richten wij deze namiddag in.

Zaterdag 16 februari 2019

Onthaal: 13h30 tot 14h
Rouw na zelfdoding: 14h tot 14h30

Daarna ofwel

Gesprekgroep van 14h45 tot 16h30

Ofwel

Workshop 1, 2 of 3: 14h45 tot 15h30
Workshop 1, 2 of 4: 15h45 tot 16h30

Workshop 1: Kwetsbaar en veerkrachtig. Jong zijn en achterblijven na zelfdoding. Info en tips voor volwassenen hoe kinderen en jongeren te ondersteunen in een rouwproces na zelfdoding.

Workshop 2: Van gedachte naar daad. Theoretisch kader rond mogelijke verklaringen en achtergronden van zelfdoding.

Workshop 3: Hoe ga ik om met rouw(enden). Rouw is verschillend voor elk van ons. Tegelijk zijn veel verhalen erg gelijklopend. Hoe gaan we hiermee om?

Workshop 4: Zelfzorg. Op zoek naar stapstenen om ons leven weer leefbaar te maken.

Daarna

Getuigenis door 2 nabestaanden: 16h45 tot 17h15

Kostprijs: 5 euro, te betalen op de dag zelf.

Schrijf in met de voorkeur van workshops tegen 11 februari. We houden er zoveel mogelijk rekening mee.

Dit kan op het nummer 057 22 09 20 of via
slachtofferhulp@cawcentraalwestvlaanderen.be

Download: Ontmoetingsnamiddag nabestaanden na zelfdoding