Administratie en geld, Op eigen benen, Wonen

Open brief Limburgs middenveld aan nieuwe burgemeesters en gedeputeerden ivm het tekort aan betaalbare woningen

In deze open brief aan de nieuwe burgemeesters en gedeputeerden wordt het tekort aan betaalbare huisvesting voor kwetsbare doelgroepen aangekaart.

Als CAW gaven we dit signaal al bij herhaling op diverse fora. Het is de ambitie om met een aantal medeondertekenaars te gaan samenwerken rond deze problematiek.

 

 

Download: open brief woonbeleid