CAW Halle Vilvoorde

Raar zo uit Elkaar

Voor ouders en kinderen in een scheidingssituatie

Wat?

CAW Halle-Vilvoorde organiseert een groepstraining gericht op kinderen tussen 6 en 12 jaar en hun ouders, die zich in een scheidingssituatie bevinden.

Waarom?

Ongeveer één op vier kinderen in Vlaanderen tussen 0 en 17 jaar maakt een scheiding mee. Dit is niet alleen voor de ouders maar ook voor de kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Hun vertrouwde wereld wordt overhoop gehaald. Toch kan je als ouder heel wat doen om je kind hierin te helpen versterken. Met de training ‘Raar zo uit elkaar’ willen we jullie als ouder hierin ondersteunen.

Met de kinderen komen we samen om creatief met het thema scheiding bezig te zijn. Kinderen kunnen leren door ervaringen met elkaar te delen.

Hoe verloopt het?

We beginnen met een infosessie voor ouders en eventueel netwerk of sleutelfiguren. Tijdens dit moment wordt de groepswerking voorgesteld. Tevens bestaat de mogelijkheid om in te schrijven.
Vervolgens zijn er drie avonden voor ouders en kinderen.

Met de oudergroep staan we stil bij thema’s die kunnen meespelen bij een scheiding. Vanuit gedeelde ervaringen kijken we samen naar de toekomst. De kinderen en het ouderschap krijgen hierin een centrale plaats.

In de kindergroepen gaan we op een speelse en creatieve manier aan de slag rond de gevoelens en ervaringen van de kinderen.
De groepswerking eindigt met een gezamenlijk slotmoment waarbij de ouders en kinderen delen wat ze tijdens de werking hebben geleerd.

Vragen of inschrijven?

Contacteer ons  voor meer informatie.

Contact?

CAW Halle-Vilvoorde en JAC Halle-Vilvoorde
Vestiging Asse
raarzouitelkaar@cawhallevilvoorde.be
02 613 17 00

 

 

Download: Raar zo uit Elkaar Folder