Solidariteitsfonds Corona Noord-West-Vlaanderen

Help ons helpen: oprichting Corona-solidariteitsfonds Noord-West-Vlaanderen

De Corona crisis treft onze volledige samenleving. Het is een moeilijke tijd, met veel onzekerheden. Als CAW, dat klaar staat voor iedereen die hulp of steun nodig heeft, zien we dat de meest kwetsbaren in onze samenleving het vandaag extra moeilijk hebben.  

Met uw steun kunnen we deze mensen de nodige basisondersteuning bieden om het hoofd boven water te houden. De situatie is ongezien en we moeten dan ook extra middelen vinden om te kunnen helpen waar dat nodig is. 

 

Zo zijn er acute problemen bij dak-en thuislozen. 

Door de corona-maatregelen zijn er te weinig geschikte opvangmogelijkheden om deze mensen op een veilige manier onderdak te bieden. Zeker wanneer zij met gezondheidsproblemen kampen en eigenlijk in quarantaine zouden moeten gaan, is het nodig dat we die opvang vinden. 

De voedseloverschotten zijn geslonken, doordat u en ik in deze crisis onze kasten gevuld houden. Deze overschotten vinden normaal de weg naar voedselpakketten en helpen op deze manier kwetsbare gezinnen om het hoofd boven water te houden. Initiatieven die tegen kleine prijzen warme maaltijden aanbieden, sloten ondertussen allemaal - noodgedwongen - hun deuren. 

Deze mensen zijn vaak afgesloten van de noodzakelijke medische hulp omdat ze geen vaste huisarts hebben. Doorverwijzingen naar de triage centra of spoed kunnen alleen via een arts gebeuren en medicatie is voor hen vaak onbetaalbaar. 

 

Toegang tot internet cruciaal

Ook gezinnen in armoede en hun kinderen worden geconfronteerd met een onderwijssysteem dat genoodzaakt is om alle taken en lesopdrachten digitaal te organiseren. In deze gezinnen merken wij op vandaag een groot tekort aan digitale hulpmiddelen (en aan betaalbare data). In bepaalde gevallen stellen we hierdoor vast dat het onmogelijk is om aansluiting te vinden met deze digitale leeromgeving.

Ook alle informatie en sociaal contact loopt vandaag langs de digitale snelweg. Mensen die hier geen toegang toe hebben, voelen het sociaal isolement extra hard. 

Vanuit ons CAW staan onze hulpverleners ook in deze coronatijden de mensen die het moeilijk hebben bij. We laten niemand in de steek. Uw steun kan hierin een waardevol verschil betekenen. Zowel materiële- als financiële steun is welkom.

 

Hoe kunt u steunen?

CAW Noord-West-Vlaanderen richtte een solidariteitsfonds op dat u financieel kunt steunen op rekeningnummer BE73 0682 4768 3160BIC: GKCCBEBB, met vermelding van CORONA SOLIDARITEITSFONDS. De middelen uit dit fonds worden in nauw overleg met partners en lokale besturen ingezet.  

Voor giften vanaf 40 euro (per kalenderjaar) ontvangt u een fiscale fiche, die u uiterlijk ontvangt op 31/03/2021.

Ook materiële steun is welkom, zoals laptops, mondmaskers, thermometers en desinfecterende gel. Indien u materiaal wenst te doneren of u hebt hier vragen over, dan kunt u hiervoor contact opnemen via secretariaat@cawnoordwestvlaanderen.be. 

CAW Noord-West-Vlaanderen en de kwetsbare medeburgers zijn u dankbaar voor uw steun. Na de corona crisis wordt u gebrieft over de wijze waarop deze middelen zijn besteed.

Met oprechte dank,

Christel Verhas
Algemeen directeur - CAW Noord-West-Vlaanderen
Ruddershove 8 - Brugge

 

Download: caw solidariteitsfonds