Corona, Gezondheid, Wonen

Straatzorg op het Antwerpse Strand

Er is een nieuwe ‘gezondheidshub’ voor dak- en thuislozen in Antwerpen: ‘Het strand’. Zonder zeezicht weliswaar. Het staat voor 'STRaatzorg ANtwerpen voor Dak-en thuislozen'. Martine Van Assche, coördinator van het Zorgteam, zet er samen met onze beleidscoördinator Hellen Renders haar schouders onder.

Opvang voor daklozen met Corona in Antwerpen

Soms vallen er dingen op hun plaats. In Antwerpen was er een hiaat voor daklozen met een (vermoeden van) besmetting. En het is moeilijk om je af te zonderen als je op straat leeft. Tegelijk zocht het gebouw van het voormalig psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) MIN naar een nieuwe bestemming…

“Samen met de stad hebben we de puzzelstukjes samen gelegd” vertelt Hellen. “Het pand van PVT MIN heeft drie gangen met telkens acht kamers. Dat komt goed uit, omdat we dakloze mensen die in aanraking kwamen met COVID-19 onderscheiden in drie groepen:

  1. De eerste gang is voor mensen die hun testresultaat afwachten. Tests die ter plaatse afgenomen kunnen worden.
  2. De tweede gang herbergt de mensen die daadwerkelijk besmet zijn en dus in quarantaine moeten.
  3. De derde gang is voor mensen die zogenaamde ‘hoogrisico contacten’ hebben gehad, en zich daarom ook moeten afzonderen”.

Sinds september hebben daklozen die zich moeten afzonderen dus een plek waar ze terecht kunnen. Daar was heel wat media-aandacht voor, zoals deze reportage van ATV. Voor vragen en aanmeldingen kan je contact opnemen met het zorgteam tussen 9 – 16u.

 

Verhuis Zorgteam

Martine neemt de coördinatie van de quarantaine-bedden op zich. Daarnaast verhuist ze met haar zorgteam (gezondheidszorg voor mensen die geen of verminderde toegang hebben tot de reguliere gezondheidszorg) mee naar de Lange Scholiersstraat. “Cliënten kunnen langskomen voor het medisch kabinet tijdens de openingsuren: van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 u.” zegt Martine.

 

Wassen en douchen?

“In de nieuwe locatie komt ook mogelijkheid om te douchen en kledij te wassen” vertelt Martine nog. “Ook daar is hoge nood aan. Het sanitair is alleen nog niet helemaal klaar en is waarschijnlijk pas vanaf oktober toegankelijk. Tot die tijd kunnen cliënten douchen in het Pension van Schoonhoven.”

 

Verder ontwikkelen

Maar het verhaal van Het strand stopt niet met de opvang van (vermoedelijk) besmette daklozen en de verhuis van het zorgteam. “Het aanbod moet goed afgestemd worden op het bestaande aanbod van bijvoorbeeld onze inloopcentra, nachtopvang en het Outreachteam, maar ook met onze doorverwijzers ” vertelt Hellen. “Bovendien kijken we hoe Het strand in de toekomst verder kan ontwikkelen. We doen dat in overleg met de Stad en samen met andere partners, zoals het ZNA, Dokters van de Wereld en Free Clinic.