Administratie en geld, Gezondheid, Relatie Gezin & omgeving, Wonen

Studiedag Cabrio 9 maart 2020

Cabrio is een vernieuwend project voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in Pelt en Sint-Truiden. Cabrio is een sectoroverschrijdend, multi-disciplinair team met hulpverleners uit psychiatrische zorg, begeleid wonen, straathoekwerk, algemeen maatschappelijk werk, woonbegeleiding en verslavingszorg.

Wat

Een studiedag over de aanpak door het Cabrio-team. Cabrio legt contact met dak- en thuislozen in hun leefomgeving, biedt ondersteuning op maat en maakt verbinding met maatschappelijke voorzieningen. De twee centrale pijlers van Cabrio zijn outreachend werken en multi-disciplinair werken.

Cabrio bestaat uit volgende partners: Beschut wonen Noord Limburg, Zorggroep Zin, CAW Limburg, Limburgs Steunpunt Straathoekwerk, Mobiel Herstelteam Reling, Sociaal huis van Pelt en Sint-Truiden, gemeente Pelt en Stad Sint-Truiden.

Voor wie

Voor iedereen die op een of andere manier begaan is met dak- en thuislozen : sociaal werkers, lokale beleidsmensen, verantwoordelijken van voorzieningen, studenten, docenten, …

Wanneer

Maandag 9 maart 2020.

Waar

CC De Muze
Marktplein 3
3550 Heusden-Zolder

Programma

Voormiddag

8.45 u. – 9.30 u. – onthaal
9.30 u. – 9.45 u. – verwelkoming, door Guy Vanderstraeten (algemeen directeur, CAW Limburg)
9.45 u. – 10.15 u. – de start van Cabrio, door Jan Gilissen (clustercoördinator wonen, CAW Limburg)
Waarom een extra aanbod naast het reeds bestaande aanbod van het CAW. Meerwaarde voor het CAW?
10.15 u. – 11.00 u. – de praktijk van Cabrio, door het Cabrioteam.
11.00 u.– 11.20 u. – pauze
11.20 u. – 11.35 u. – de meerwaarde van Cabrio voor Sint-Truiden, door Pascal Monette (Schepen van o.m. eenzaamheid, armoede en maatschappelijke dienstverlening van Sint-Truiden) en Martine Wauters (verantwoordelijke sociaal huis Sint Truiden)
11.35 u. – 11.50 u. – de meerwaarde van Cabrio voor Pelt, door Ann Vandorpe (Schepen van welzijn Pelt)
11.50 u. – 12.20 u. – voorstelling studie dedicated teams, door Danny Lescrauwaet (deskundige dak- en thuisloosheid van SAM vzw)
12.20 u. – 13.00 u. – beschouwing over de voormiddag, tendensen en ontwikkelingen in het beleid rond dak – en thuisloosheid, door Prof Koen Hermans (KUL en centrum sociologisch onderzoek)
13 u. – 14 u. – netwerkmoment met broodjes

Namiddag

In de namiddag kun je aansluiten bij 1 van de 2 onderstaande workshop. Er kunnen zich per workshop maximum 40 mensen inschrijven. De workshop gaat door van 14 u. tot 16 u..

Workshop 1

Panelgesprek
Outreachend werken met dak- en thuislozen: de specificiteit van outreachend werken met de doelgroep.

Erik Castermans (SAM vzw) begeleidt het gesprek. De panelleden zijn Hans Gyromprez (AP Hogeschool Antwerpen en UGent), Cindy Put (OCMW Sint-Truiden), Selina Coens (OCMW Hechtel-Eksel) en 2 medewerkers van Cabrio.

Het doctoraat Outreach social work as a practice of accessibilty van Hans Gyromprez is het uitgangspunt voor het gesprek. Daarna krijg je als deelnemer een aantal (probleem)stellingen, aandachtspunten en handvaten mee over outreachend werken. We voorzien tijdens het panel ruimte voor je vragen.

Workshop 2

Multidisciplinair werken in het sociaal werkveld in de praktijk: theoretische modellen en kaders.

Tijdens deze workshop krijg je via een aantal concrete werkingen een aantal handvaten om als deelnemer multidisciplinair werken in de praktijk te brengen. We laten een aantal projecten aan het woord over hun ervaringen. We voorzien tijdens de workshop ruimte voor je vragen.

Tijdens deze workshop krijg je een aantal handvaten om als deelnemer multidisciplinair werken in de praktijk te brengen. We laten een aantal projecten aan het woord over hun ervaringen. We voorzien tijdens de workshop ruimte voor je vragen.

Kostprijs

Standaardprijs: 40 euro
Studenten: 20 euro.

Inschrijven

Schrijf je vóór 1 maart in via cabrio@cawlimburg.be. Vermeld of je een broodje wenst en aan welke workshop je deelneemt. Je inschrijving is definitief na betaling van je inschrijvingsgeld op BE71 7775 9993 4669. Vermeld in de mededeling je naam + studiedag cabrio.

Deelname aan de workshop is niet verplicht. De prijs is voor alle deelnemers hetzelfde, ook als je geen broodje wenst of niet deelneemt aan een workshop. Het aantal deelnemers bij de workshop is beperkt tot maximaal 40.

Organisator

Cabrio en het Limburgs Steunpunt Straathoekwerk (CAW Limburg).