Studiedag op 1 december: ouderenzorg in veilige handen

Elke week worden in Vlaanderen gemiddeld 20 meldingen gemaakt van geweld bij ouderen. Dat blijkt uit gegevens van het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO), de CAW’s en hulplijn 1712. Dit cijfer is jammer genoeg een onderschatting, want ouderen durven dikwijls niet aan de alarmbel te trekken. Met deze studiedag wil VLOCO in samenwerking met Odisee Hogeschool het taboe rond dit thema doorbreken én dieper ingaan op hoe de verschillende zorgprofessionals en actoren samen het verschil kunnen maken.

Ouderenmis(be)handeling is een complexe en multifactoriële problematiek. Het is dan ook van belang dat de verschillende professionals die betrokken zijn bij de zorg van ouderen betrokken worden bij het opmaken en uitvoeren van het stappenplan om dit taboe te doorbreken. Door signalen vroegtijdig te detecteren en bespreekbaar te maken, maar ook door een ‘chain of action’ op te zetten.

Schrijf je nu in voor de studiedag.

Programma

9.00 – 09.45 Onthaal en  Verwelkoming
09.45 – 10.30 Welke interventies rond OMB werken echt? Inzichten vanuit nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek – Dr. Evi Verdonck – UCLL
10.30 – 10.45 PAUZE
10.45 – 11.30 Ouderenmis(be)handeling: Leidraad “Van bewustwording tot interventie ouderenmis(be)handeling” – Els Messelis – Odisee & Lily De Clercq – VLOCO
11.30 – 12.00 Vraagstelling + in gesprek met het publiek
12.00 – 13.00 Broodjeslunch
13.00 – 14.30 Debat met professionals uit het werkveld
14.30 – 14.45 PAUZE
14.45 – 15.45 Zelf aan de slag
15.45 – 16.00 SOS VLOCO en afronding
16.00 – 16.45 Netwerkmoment

Praktische info en inschrijven

De studiedag vindt plaats op Odisee – Campus Brussel (Warmoesberg 26, 1000 Brussel) op donderdag 1 december 2022 van 9 tot 16.45 uur.

Schrijf je nu in voor de studiedag.