Zelfevaluatie CAW Zuid-West-Vlaanderen

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Zuid-West-Vlaanderen.

Beste cliënt, medewerker en partnerorganisatie

CAW Zuid-West-Vlaanderen organiseert een zelfevaluatie bij de cliënten, de medewerkers en de partners. Het doel van de zelfevaluatie is om inzicht te krijgen in de behoeften en ervaringen van cliënten, partners en medewerkers het CAW.  De resultaten van de zelfevaluatie worden gebruikt om de hulpverleningspraktijk en het CAW als organisatie te verbeteren.

Wij vinden het belangrijk om uw mening te horen over wat goed en minder goed verloopt.

De bevraging gebeurt aan de hand van een vragenlijst.

  • Het invullen van de lijst zal ongeveer 15 minuten duren.
  • Je kan de vragenlijst enkel digitaal invullen (zie hieronder).
  • De vragenlijst is anoniem: er zal betrouwbaar met uw gegevens worden omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt.

Dankzij uw deelname maken we het CAW nog beter!