Blijf er niet alleen mee zitten!

Loopt het thuis behoorlijk mis? Soms wordt het heel moeilijk om als gezin bij elkaar te blijven. Zéker wanneer er niks verandert. Er wordt misschien wel gezegd dat je niet langer thuis kan blijven wonen. Of misschien heb jij zelf wel vaker gedacht om weg te lopen. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren.

Praat erover!

Zoek contact met een volwassene die je vertrouwt: een jeugdwerker, een ouder van een vriend, leerkracht, iemand van het CLB of een JAC-medewerker.

Buiten de openingsuren kan je steeds contact opnemen met Tele-Onthaal op het nummer 106. Dit nummer is 24/24 en 7 dagen op 7 bereikbaar.
Bij een levensbedreigende situatie: bel de politie op het nummer 101. Heb je dringend medische hulp nodig, bel dan onmiddellijk het alarmnummer 112.
Zit je in een situatie van misbruik, geweld of kindermishandeling, of ken je iemand die in zo’n situatie zit? Bel het gratis telefoonnummer 1712 voor informatie en advies.

Wat we kunnen doen

Als het erop lijkt dat de problemen uit de hand lopen, bekijken we samen met jou welke actie er nodig is. Veiligheid is daarbij steeds onze allereerste zorg.

In een crisissituatie kan je nood hebben aan verschillende zaken. Een tijdelijke rustperiode, een opvangplaats, een snel advies, gesprekken om te zoeken wat je wil veranderen, een doorverwijzing naar meer aangepaste hulp,… Bij het zoeken naar (opvang)mogelijkheden zullen we steeds samen met jou kiezen voor de minst ingrijpende oplossing.

Crisismeldpunt -18 voor hulpverleners

Professionele medewerkers kunnen terecht op het crisismeldpunt -18 om een crisis te melden. Per regio is er een centraal meldpunt. De medewerker van het crisisteam bekijkt samen met jou de situatie en geeft advies. Er wordt gekeken welke hulp het meest gepast is voor die situatie.