Het   CAW   is altijd in je buurt.

Ga naar caw.be

Samen zoeken we naar een oplossing,
naar de mogelijkheden die bij jou en in je omgeving te vinden zijn.

Voor jongeren in het CAW

Het JAC maakt deel uit van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Waar het CAW zich inzet voor het welzijn van volwassenen, doet het JAC dat voor jongeren.

Naar CAW

Praten in vertrouwen

Vertrouwen is de basis van onze hulpverlening. Je mag dus verwachten dat elke hulpverlener correct omgaat met de informatie die jij geeft. Medewerkers van het JAC zijn immers gebonden aan het beroepsgeheim.

Lees meer

Een minderjarige in een crisissituatie?

Professionele hulpverleners kunnen jongeren aanmelden bij het Crisisteam -18

Crisis -18