Praat erover

Vertrouwen als basis van hulpverlening

Vertrouwen is de basis van onze hulpverlening. Je mag dus verwachten dat elke hulpverlener correct omgaat met de informatie die jij geeft. Wat je bij het CAW vertelt, blijft in principe onder ons. Want elke hulpverlener van het CAW heeft beroepsgeheim. Dat geldt ook voor vrijwilligers en stagiairs.

Jouw dossier

Waarom een dossier?

Het dossier is een hulpmiddel in de hulpverlening. Bijvoorbeeld om afspraken te noteren en jouw situatie op te volgen. Wil je geen dossier? Dan heb je het recht om een dossier te weigeren. Spreek daarover met de hulpverlener.

Wat staat er in jouw dossier?

Alleen gegevens die belangrijk zijn voor de hulpverlening: over jou en je gezinssituatie, administratieve zaken, wat jouw vragen en problemen zijn, hoe de hulpverlening loopt en contacten met anderen. Soms kan het nodig zijn om gegevens over je gezondheid, financiële toestand of gerechtelijke informatie in het dossier op te nemen.
De hulpverlener formuleert alles op een manier die je goed begrijpt.
Je kan zeggen welke vertrouwelijke informatie je liever niet in het dossier wil.

Het CAW werkt met een elektronisch dossier. Daarvoor moet je toestemming geven. De toegang tot het elektronisch dossier is goed beveiligd.

Wie kijkt in jouw dossier?

Je hebt zelf het recht om op elk moment in jouw eigen dossier te kijken. Je kan dit alleen doen of samen met een vertrouwenspersoon die je zelf kiest.
Jouw hulpverlener werkt uiteraard in jouw dossier.

Met wie delen we informatie?

Als het nodig is voor een goed verloop van de hulpverlening, praat jouw hulpverlener over jouw situatie met collega’s in het team.

Informatie delen met anderen, alleen als het nodig is

We kunnen over jouw situatie ook informatie delen met mensen uit een ander team of van een andere dienst. Bijvoorbeeld, wanneer we jou naar een andere dienst doorverwijzen of wanneer een andere hulpverlener betrokken is op jouw situatie.

  • Dit gebeurt alleen nadat dit met jou is besproken en je de toestemming hebt gegeven.
  • Jij beslist zelf welke informatie jouw hulpverlener mag doorgeven en welke niet.
  • We wisselen alleen informatie uit die nodig is voor de hulpverlening.
  • We spreken samen af hoe we deze informatie doorgeven.

In een noodsituatie

In zeer ernstige situaties of wanneer er gevaar is voor jezelf of voor iemand anders, kan de hulpverlener het beroepsgeheim doorbreken. Hij kan andere hulpverleners of diensten op de hoogte brengen en vragen om de noodsituatie te stoppen.
In noodsituaties kan de hulpverlener uitzonderlijk die stap zetten, zonder jouw toestemming. Maar we zullen altijd proberen om dit eerst met jou te bespreken.

Voor kinderen en jongeren

Als kind of jongere kan je rekenen op het beroepsgeheim van de hulpverlener. Alleen met jouw toestemming zullen we informatie doorgeven aan andere hulpverleners of diensten. Ook tegenover je ouders heeft de hulpverlener een zwijgplicht.

Contact met je ouders

Soms is het in jouw belang dat de hulpverlener contact heeft met je ouders. Want tot je 18 bent, staan je ouders in voor jouw opvoeding. Daardoor hebben ze bijvoorbeeld het recht om in een ernstige noodsituatie te weten dat je bij ons kwam aankloppen.

Hoe doen we dat?

  • Er kan contact zijn met je ouders wanneer jij dat vraagt, maar ook op vraag van de hulpverlener of je ouders zelf.
  • We nemen alleen contact op na overleg met jou.
  • Wat we aan je ouders vertellen bepaal je zelf. Je hebt altijd het recht om jouw visie te geven, die nemen we altijd serieus.

Toegang tot jouw dossier

Ook als kind of jongere heb je toegang tot bepaalde gegevens in het dossier. Vraag hierover uitleg aan de hulpverlener.
Je kan dit alleen doen of samen met een vertrouwenspersoon. Als minderjarige heb je het recht om zo’n vertrouwenspersoon te kiezen. Die moet wel meerderjarig zijn en een bewijs van goed gedrag hebben.