Werken bij het CAW

Voor het CAW zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn bij ons doorslaggevend ongeacht geslacht, genderidentiteit, afkomst, nationaliteit, religie, seksuele oriëntatie, leeftijd of handicap. Solliciteer en bouw mee aan een divers CAW!

Vacature Mobiele hulpverlener (vervanging langdurige ziekte: 0,5 VTE)

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 13.12.2021
Deeltijds, Tijdelijk

Vacature groepswerker (onbepaalde duur- 0,5 VTE)

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 13.12.2021
Deeltijds, Onbepaalde duur

Hulpverlener T.O.P-coaching – gevangenis Antwerpen/Beveren

Antwerpen
Reageren voor 17.12.2021
, Onbepaalde duur, Voltijds

Hulpverlener Slachtofferhulp (m/v/x)

Dendermonde
Reageren voor 07.12.2021
Deeltijds, Tijdelijk

Hulpverlener Onthaalteam Antwerpen Oost

Antwerpen
Reageren voor 13.12.2021
Deeltijds, Onbepaalde duur

Trajectbegeleider Justitieel Welzijnswerk

Leuven
Reageren voor 19.12.2021
Bepaalde duur, Deeltijds

Hulpverlener Wonen

Aarschot
Reageren voor 12.12.2021
Bepaalde duur, Deeltijds

Begeleider Crisisopvang (weekend- en nachtwerk)

Antwerpen
Reageren voor 16.12.2021
Deeltijds, Tijdelijk

Hulpverlener volwassenonthaal (m/v/x)

Aalst
Reageren voor 12.12.2021
Deeltijds, Tijdelijk

Jongeren- en jongvolwassenhulpverlener (JOVO) – regio Midden West-Vlaanderen (onbepaalde duur – 1 VTE)

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 12.12.2021
, Onbepaalde duur, Voltijds

Hulpverlener Crisismeldpunt Minderjarigen (M/V/X)

Brugge
Reageren voor 13.12.2021
Deeltijds, Tijdelijk

Hulpverlener Budgethulpverlening (m/v/x)

Eeklo
Reageren voor 12.12.2021
Deeltijds, Tijdelijk

Teamverantwoordelijke team Wonen Middenkust

Oostende
Reageren voor 28.12.2021
, Onbepaalde duur, Voltijds

Inspringer dienstverlener inloopcentrum (m/v/x)

Sint-Niklaas
Reageren voor 08.12.2021
Deeltijds, Interim