Problemen voorkomen

Het CAW wil niet enkel problemen oplossen, we willen ze ook voorkomen. Daarom zetten we op Vlaams en op regionaal niveau verschillende initiatieven en projecten op. Op die manier willen we structurele en duurzame oplossingen realiseren voor maatschappelijke problemen.

Hoe we werken aan preventie · Maak een keuze

beleidstrajecten

Wil je als organisatie beter kunnen omgaan met het onwelzijn van je doelgroep? We gidsen jouw organisatie doorheen een traject van groei en verandering.

Belgian Homeless Cup – OHL Streetsoccer Team BudgetInZicht De Katrol Geld Telt Het Woonanker Materialenbank

We ontlenen materiaal om onze thema’s bespreekbaar te maken met je doelgroep.

Ondersteuningsaanbod outreachend werken Ouders ondersteunen bij opvoeding

We bieden een brede waaier aan praktijken die ouders en opvoedingsverantwoordelijken steunen bij het opvoeden van kinderen en jongeren.

Preventieve woonbegeleiding Projecten en acties Retoer Schooluitval voorkomen

Via coaching voorkomen we dat leerlingen niet meer naar school zouden gaan en helpen we hen terug op de rails.

Signalen geven Signalen geven aan het beleid

We signaleren structurele problemen en hindernissen aan de verschillende overheden en beleidsmakers.

Signalering Solikoop Uithuiszetting voorkomen

Als huurder (maar ook als verhuurder) heb je er alle baat bij om een uithuiszetting te voorkomen. Het CAW biedt een woonbegeleiding aan die er op gericht is de uithuiszetting te vermijden.

Vechtscheidingen voorkomen Vorming & training

We kaarten onze thema’s aan met je doelgroep of vormen jou als professional.

Vormingen Schulden vermijden

Schulden in gezinnen nemen de laatste jaren toe. De CAW's zetten zich in om geldzaken bespreekbaar te maken en om schulden te vermijden.

Trauma vermijden bij vluchtelingen

Bijna elke vluchteling of migrant heeft heel wat meegemaakt. Het project MIND-SPRING wil vluchtelingen helpen om te voorkomen dat de problemen waar ze mee worstelen traumatisch worden.

Uithuiszetting voorkomen

Wanneer er problemen opduiken bij de verhuur van een woning (overlast, huurachterstal, ...) wordt de stap naar de vrederechter vaak snel gezet. Té snel, want die oplossing is verre van ideaal.

Informeren over rechten

Mensen hebben het vaak heel moeilijk om hun sociaal-economische rechten te realiseren. De CAW's zetten in op beter informeren over rechten.

Mind-Spring Vorming geven over relaties & seks

Jongeren zitten vaak met heel wat vragen over relaties & seks. Er bestaan ook heel wat misvattingen over het thema. JAC Oostende zet in op vorming aan secundaire scholen.

Jeugdwerkers coachen

Ons JAC organiseert een aanbod voor jeugdwerkers die met vragen rond welzijn te maken krijgen: Eerste Hulp Bij Jeugdwerk (EHBJ).

Signalen geven aan het beleid

We signaleren structurele problemen en hindernissen aan de verschillende overheden en beleidsmakers. 

De Katrol – Stopzetting 1/01/2020 Bewust stemmen aanmoedigen

Verkiezingsprogramma’s gaan te weinig over thema’s, waar mensen die het moeilijk hebben van wakker liggen. ‘Ieders stem telt’ doet daar iets aan.