Samen versterken we welzijn

Er zijn 11 CAW’s, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Elk CAW heeft een eigen werkingsgebied, zoals je kan zien op onderstaand kaartje:

 

CAW regio's

Historie

De CAW’s zijn eind jaren 90 ontstaan uit een fusie van kleinschalige vzw’s die actief waren in het algemeen welzijnswerk. Toenmalig Minister van welzijn Mieke Vogels lag aan de basis van deze fusie. Het was haar bedoeling grotere organisaties te vormen, waarbij een divers aanbod van hulp- en dienstverlening aangeboden kan worden vanuit een gezamenlijk organisatie- en beleidsplan. Uiteindelijk ontstonden er in Vlaanderen en Brussel 26 CAW’s. Onder het bewind van Minister Jo Vandeurzen vond in 2014 nog een fusieronde plaats, die resulteerde in de 11 CAW’s die er nu zijn.

Structuur

De CAW’s vormen samen een netwerkorganisatie. Het zijn 11 autonome organisaties die ervoor kiezen intensief samen te werken. Er is structureel overleg tussen de directies van de verschillende CAW’s, waar beleidsafspraken worden gemaakt. Ook zijn er verschillende CAW-overstijgende werkgroepen die het inhoudelijke beleid en de communicatie op elkaar afstemmen. De medewerkers van de CAW Groep ondersteunen de CAW’s in deze verbinding en doen de belangenbehartiging van de CAW’s ten aanzien van de overheid en vertegenwoordigen hen op allerlei fora.

Missie en visie CAW Groep

Missie

De CAW Groep formuleert antwoorden op brede maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot (on)welzijn. Ze zet daartoe strategische inhoudelijke lijnen uit waarmee ze de CAW’s stimuleert, innoveert en profileert en de 11 CAW’s in Vlaanderen en Brussel ondersteunt. De CAW Groep doet dit door middel van duurzaam overleg, gezamenlijke afspraken, gezamenlijke communicatie, belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding ten opzichte van de overheid, middenveldorganisaties en de samenleving.

Visie

Binnen een snel veranderende samenleving met diverse welzijnsnoden wil de CAW Groep een sterk, autonoom en daadkrachtig samenwerkingsverband zijn van de 11 CAW’s in Vlaanderen en Brussel. De CAW Groep wil een belangrijke, dynamische en innoverende speler zijn in het welzijnslandschap die de 11 CAW’s vertegenwoordigt en ondersteunt. Samen willen we met de 11 CAW’s vanuit alle bestaande expertise een stem laten horen die opkomt voor kwetsbare doelgroepen en antwoorden bieden op welzijnsvragen vanuit krachtig sociaal werk.

Kernwaarden

  • Verbondenheid: samen (en waar nodig en mogelijk met andere organisaties) één verhaal schrijven
  • Autonomie: handelen vanuit een eigen visie op krachtig sociaal werk
  • Daadkrachtig: beslissingen nemen en keuzes maken die duidelijk en helder zijn en die met eenheid in communicatie en in uitvoering aan externen getoond worden
  • Betrouwbaar: onderling op elkaar kunnen rekenen én betrouwbaar zijn voor externen
  • Innovatief/ontwikkeling/verbeeldingskracht: een plaats zijn voor debat, vernieuwing én versterking van het bestaande en vervolgens proactief ontwikkelingen op het terrein vertalen naar beleidsniveaus

Financiering

De CAW’s worden hoofdzakelijk gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Verder ontvangen de meeste CAW’s ook subsidies van lokale besturen voor specifieke opdrachten.