Samen versterken we welzijn

Er zijn 11 CAW’s, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Elk CAW heeft een eigen werkingsgebied, zoals je kan zien op onderstaand kaartje:

 

CAW regio's

Historie

De CAW’s zijn eind jaren 90 ontstaan uit een fusie van kleinschalige vzw’s die actief waren in het algemeen welzijnswerk. Toenmalig Minister van welzijn Mieke Vogels lag aan de basis van deze fusie. Het was haar bedoeling grotere organisaties te vormen, waarbij een divers aanbod van hulp- en dienstverlening aangeboden kan worden vanuit een gezamenlijk organisatie- en beleidsplan. Uiteindelijk ontstonden er in Vlaanderen en Brussel 26 CAW’s. Onder het bewind van Minister Jo Vandeurzen vond in 2014 nog een fusieronde plaats, die resulteerde in de 11 CAW’s die er nu zijn.

Financiering

De CAW’s worden hoofdzakelijk gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Verder ontvangen de meeste CAW’s ook subsidies van lokale besturen voor specifieke opdrachten.

Wil je meer info over een bepaald CAW?