Over CAW Brussel

CAW Brussel ontstond in 2014 na een fusie tussen CAW Mozaïek en CAW Archipel.

Eind 2018 werkten er 212 betaalde en ongeveer 62 onbetaalde medewerkers (vrijwilligers). In 2018 stelden 5.810 mensen een hulpvraag aan CAW Brussel.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen schrijf je dan hier in.

Missie

Wat is onze kerntaak? Wat is onze reden van bestaan?

  • CAW Brussel is een dynamische, veelzijdige en zorgzame welzijnsorganisatie in de grootstedelijke,meertalige en diverse context van Brussel.
  • Ons doel is om het welzijn van mensen duurzaam te versterken.
  • In overleg met onze cliënt bieden we de voor hem best passende hulp- en dienstverlening. We richten ons tot iedereen en in het bijzonder tot personen van wie het welzijn of de sociale rechten bedreigd worden of verminderd zijn.
  • We signaleren maatschappelijke noden en nemen initiatieven om deze zo vroeg mogelijk aan te pakken en te voorkomen.

Bestuur

CAW Brussel heeft een Raad van Bestuur bestaande uit 13 vrijwilligers. Samen met onze Algemene Vergadering zijn zij het hoogste leidinggevende orgaan van onze organisatie. Ze zijn belast met de strategische leiding en werken daarbij nauw samen met ons directieteam. Leden van de raad van bestuur d.d. 24 april 2018:

  • Dirk De Ceulaer (voorzitter)
  • Jurgen Van Poecke
  • Daniel Alliet
  • Lieve Dekempeneer
  • Lut Thysens
  • Naïma Lafrarchi

Werkingsgebied 

Het werkingsgebied van CAW Brussel valt samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bestaat uit 19 gemeenten, waaronder de stad Brussel. Het Gewest heeft een totale oppervlakte van 161 km² en telt zo’n 1.214.409 inwoners.

Brussels hoofdstedelijk gewest Brussels hoofdstedelijk gewest