Niemand staat er alleen voor!

CAW staat voor verbinding.

In alles wat we doen werken we samen met anderen:

 • met onze cliënten om samen, op basis van gelijkwaardigheid, duurzame oplossingen te zoeken voor hun situatie. We verbinden hen met hun eigen krachten en verbinden hen met de krachten in hun persoonlijk en professioneel netwerk.
 • met mensen die hun krachten en talenten inbrengen als vrijwilliger.
 • met elkaar: De 11 CAW’s en hun medewerkers werken intensief met samen en delen hun visie op algemeen welzijn. Ze maken gezamenlijke afspraken en spreken met één stem om te wegen op het welzijnsbeleid.
 • met professionele partners: Het CAW heeft een indrukwekkend netwerk waar ze structureel of projectmatig mee samenwerkt om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan cliënten. Het gaat om organisaties uit de arbeidsmarkt, de huisvestingsmarkt, de zorg voor mensen met een handicap, de jeugdhulpverlening, de ouderenzorg, met gezondheids- en justitiële instellingen, scholen, verenigingen, OCMW’s, steden en gemeenten.
 • met verschillende overheden: De verschillende CAW’s werken samen met de Vlaamse overheid, maar ook met talloze lokale besturen.

Door al die samenwerking kunnen we:

 • krachten van mensen versterken om zelf op te komen voor hun rechten, om problemen zelf aan te pakken.
 • nieuwe methodieken ontwikkelen in hulpverlening bij specifieke thema’s of vragen.
 • de hulpverlening toegankelijker maken voor mensen die moeilijk aansluiting vinden.
 • bepaalde problemen of thema’s signaleren naar het brede publiek, welzijnspartners en het beleid.
 • diensten stimuleren om op een andere manier om te gaan met kwetsbare groepen, met aandacht voor de hele context.
 • antwoorden vinden op nieuwe maatschappelijke problemen.
 • inspelen op signalen en aanbevelingen van welzijnspartners in de regio.

Samenwerken met een CAW?

Ben jij ook partner in het welzijn van mensen? Wil je een project met ons opstarten, mee bekend maken, of ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van een samenwerking? Wil je meer weten over onze bestaande samenwerkingen?