Een veilig onderkomen

Wanneer je nood hebt aan opvang, kan je in een opvangcentrum van het CAW terecht. Er zijn verschillende vormen van opvang, afhankelijk van de aard van je probleem.

Als je in een opvangcentrum verblijft, word je ook steeds begeleid. De hulpverlener luistert naar jouw verhaal en helpt je zoeken naar oplossingen voor je situatie en problemen.

Je betaalt voor je verblijf steeds een vaste dagprijs. Er is een maximumdagprijs vastgelegd. Als je niet over voldoende inkomen beschikt zal een OCMW deze verblijfkosten voor je betalen.