Een veilig onderkomen

Wanneer je nood hebt aan tijdelijk onderdak, gaat het CAW met jou op zoek naar mogelijke oplossingen. We doen dit in combinatie met begeleiding, met het oog op een duurzame oplossing. Er zijn verschillende vormen van opvang, afhankelijk van de aard van je probleem.

De hulpverlener luistert naar jouw verhaal en helpt je zoeken naar oplossingen voor je situatie en problemen.

Je betaalt voor je verblijf steeds een vaste dagprijs. Er is een maximumdagprijs vastgelegd. Als je niet over voldoende inkomen beschikt zal een OCMW deze verblijfkosten voor je betalen.