Praat erover

Opvang voor mannen

Wanneer je door omstandigheden geen onderdak meer hebt, biedt het CAW een tijdelijke opvang aan. Deze opvang gaat altijd gepaard met een intensieve begeleiding.

In sommige regio’s beschikken de CAW’s over een gemengd opvangcentrum. Deze worden hieronder niet vermeld.

In de begeleiding wordt zowel aan praktische problemen als aan niet-materiële problemen gewerkt. Zo kunnen administratie, het vinden van huisvesting, het regelen van financiën, tewerkstelling, gezondheid en het (her)opbouwen van een netwerk aan bod komen.

Als er tijdens het verblijf meer gespecialiseerde hulp nodig blijkt, gaan we in overleg op zoek naar de gepaste dienst.

Er is opvang voor mannen in: