Aanmelden Tijdelijk Wonen

Wanneer je door omstandigheden geen onderdak meer hebt, biedt het Team Tijdelijk Wonen opvang aan.

Voor wie is Tijdelijk Wonen?

Je bent welkom bij ons als je:

 • Wettige verblijfsdocumenten hebt.
 • Meerderjarig bent.
 • Nood hebt aan een tijdelijke opvang en begeleiding.

De opvang is tijdelijk en gaat altijd gepaard met een intensieve begeleiding op maat naar een passend vervolgtraject of duurzame huisvesting.

In de begeleiding werken we samen aan het aanpakken van jouw praktische uitdagingen, en indien nodig, ook aan psychosociale kwesties. We kunnen onder andere samenwerken aan het regelen van je sociale administratie, het vinden van huisvesting, het regelen van je inkomen en schulden, het zoeken naar werk, het bevorderen van je gezondheid en het opbouwen of herstellen van een sociaal netwerk.

Wanneer er verslaving of psychische problemen zijn, bekijken we of we de juiste expertise hebben om passende ondersteuning te bieden. Als de verslaving of psychische problemen ernstig zijn en niet besproken kunnen worden zonder het begeleidingstraject negatief te beïnvloeden, kan het zijn dat we de aanmelding tijdelijk moeten weigeren.

Wil je je aanmelden voor vrouw – en gezinsopvang? Dat kan via deze link

Wat bieden we?

 • Individuele ingerichte kamer of studio
 • Algemene voorzieningen zoals een plek om te koken, wassen en internet.
 • Een adres waarop je je kan inschrijven
 • Individuele begeleiding
 • Budgetbegeleiding of budgetbeheer

Prijzen
Volwassenen (vanaf 12 jaar)

 • Individuele kamer = 18,73€ per dag*
 • Individuele studio = 17,73€ per dag*

Kind (-12jaar)

 • = 9,37€ per dag*

*Dagprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.

Hoe verloopt de aanmelding?

 • Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier.
 • Na aanmelding ontvang je een automatische bevestiging.
 • Jouw aanmelding wordt toegevoegd aan de wachtlijst op basis van de datum van je aanmelding. De wachtlijst is voortdurend in beweging, dus jouw positie op de lijst kan snel veranderen. We kunnen geen tijdsaanduiding geven over wanneer er een plaats beschikbaar is.
 • Zodra jouw aanmelding bovenaan de wachtlijst staat wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Als je ook door andere diensten wordt ondersteund, zal de begeleider na het intakegesprek contact opnemen met deze diensten. Samen stellen we een passend begeleidingsplan op.
 • Als je akkoord gaat met het begeleidingsplan, kan je snel worden opgenomen.

Aanmeldformulier

klik hier