Dispatch voor dak- en thuisloze mannen

Bij Teams Tijdelijk Wonen worden mannen residentieel opgevangen in drie opvangcentra. Ze werken op maat van cliënten en steeds samen met de betrokken hulpverlener. Een verblijf is doorstromingsgericht en dus tijdelijk.

We willen u als verwijzer allereerst graag informeren over het volgende:

Stapsgewijs evolueert CAW Antwerpen naar een meer woongerichte benadering om dak- en thuisloosheid te bestrijden.
We bouwen de opvangplaatsen met gemeenschappelijke faciliteiten in onze opvangcentra geleidelijk aan af.
Kamers in huis worden vervangen en we stellen volwaardige appartementen en studio’s ter beschikking voor tijdelijke opvang.
De mannenopvang zoals voordien gekend (De Passant, De Linde, Plataan & Sint-Andries) bestaat niet meer in die vorm en is geconverteerd tot Teams Tijdelijk Wonen.

We bevinden ons momenteel in een overgangsfase. Er zijn al meer dan 45 studio’s en appartementen gevonden, maar groepsopvang is gedeeltelijk ook nog actief. Er wordt momenteel per aanmelding gekeken waar iemand terecht kan. Dit kan een groepsopvang in een opvangcentrum zijn alsook een groepswoning (max 5 personen onder 1 dak) of een beschikbare studio.

Hoe verloopt het aanmelden en de verdere procedure?

 • Als je iemand wil aanmelden voor ons aanbod Tijdelijk Wonen vul je het onderstaande digitaal formulier in.
 • Het aanmeldteam bekijkt alle aanmeldingen die binnenkomen zo snel mogelijk, doet een eerste screening en formuleert eventuele aanbevelingen naar u als verwijzer. Zo wordt tijdens de wachttijd al duidelijk of uw cliënt in aanmerking komt voor een tijdelijke woonoplossing. We verwachten natuurlijk dat u met eventuele opmerkingen aan de slag gaat.
 • U herbevestigt uw aanvraag steeds opnieuw elke 14 dagen via deze link.
  Aanpassingen aan de oorspronkelijke aanmeldingsfiche noteert u steeds via de herbevestiging.
 • Indien uw cliënt zich in een latere fase bovenaan de wachtlijst bevindt, zal u op de hoogte worden gebracht en zal uw cliënt uitgenodigd worden voor een intakegesprek.
 • Tijdens dit intakegesprek toetst het aanmeldteam af bij welke woonvorm uw cliënt het meest baat heeft.

Sommige cliënten worden voorlopig nog in groepsopvang opgevangen, anderen al in een studio of appartement. Het aanmeldteam brengt de aanmelder op de hoogte van die beslissing. Bij een positieve intake gaan we verder aan de slag en kan uw cliënt worden opgenomen.

Dossiers ?

We werken binnen de Teams Tijdelijk Wonen met 1 digitaal dossier per cliënt. Zowel het Aanmeldteam als de Teams Tijdelijk Wonen hebben toegang tot uw dossier. Jouw dossier wordt 10 jaar bewaard. Gelieve uw cliënt hiervan reeds op de hoogte te stellen en te informeren. Bij bezwaar van uw cliënt kan u ons altijd contacteren. Meer info over “Mijn dossier” kan u hier terugvinden.

Groepsopvang in een opvangcentrum:

In de werkingen van de Teams Tijdelijk Wonen van de Linde (centrum), de Plataan (Noord) en Sint-Andries (Zuidoost) worden mannen op dit moment dus ook nog residentieel opgevangen .

De verschillende centra/teams hebben een gezamenlijk kader. Alle drie:

 • werken ze op maat;
 • werken ze doorstromingsgericht (een verblijf is tijdelijk);
 • werken ze samen met reeds betrokken hulpverleners.

Ze hebben ook alle drie dezelfde uitsluitingscriteria. Je kan er niet terecht:

 • wanneer de cliënt minderjarig is;
 • wanneer er geen begeleidingsvraag is naast de vraag naar onderdak;
 • wanneer er onvoldoende financiële middelen zijn om het verblijf te betalen. Uitzonderingen kunnen bekeken worden binnen een duidelijk traject.
 • wanneer er sprake is van een onwettig verblijf in België;
 • wanneer er een zeer acute of te grote alcohol- of drugverslaving is;
 • wanneer er een zeer acute of te grote psychiatrische problematiek is.

Deze drie centra leggen ieder ook eigen accenten. Afhankelijk van de vraag van cliënten, intensiteit van de begeleiding, hun zelfredzaamheid en draagkracht en de aanwezigheid van reeds lopende hulpverleningstrajecten kunnen cliënten in één van de werkingen terecht. Natuurlijk heeft elk centrum ook zijn eigenheid. We overlopen de accenten in de verschillende centra/teams en geven het gezamenlijk kader van de huisregels alvast mee:

Huisregels opvangcentra en groepswonen

Team Tijdelijk Wonen centrum: opvangcentrum De Linde

Team Tijdelijk Wonen Noord: opvangcentrum De Plataan

Team Tijdelijk Wonen Zuidoost: opvangcentrum Sint-Andries

 

We blijven jullie op de hoogte houden van de evoluties in het aanbod wonen van CAW Antwerpen.  

Een cliënt voor de eerste keer aanmelden voor ons aanbod Tijdelijk Wonen:  digitaal formulier.

U herbevestigt uw aanvraag steeds opnieuw elke 14 dagen via de herbevestigingslink.
Aanpassingen aan de oorspronkelijke aanmeldingsfiche noteert u steeds via de herbevestiging!