Eenvoudig en snel iemand doorverwijzen

CAW Antwerpen heeft een algemeen onthaal waar mensen met een hulpvraag of bezorgdheid hun vraag kunnen stellen. Dat kan via telefoon, mail, chat of ze kunnen langskomen in een wijkteam. Voor sommige werkingen is er een specifiek onthaal voorzien. Professionals kunnen steeds rechtstreeks contact opnemen met het (al dan niet specifieke) onthaal.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Antwerpen.

Wil je als professional rechtstreeks contact opnemen met een hulpverlener van het (algemeen) onthaal, dan kan dat via mail onthaal@cawantwerpen.be of op het nummer

03 232 16 19

Specifiek onthaal

Voor een aantal doelgroepen of thema’s hebben we rechtstreekse toegangspoorten:

Digitaal aanmeldformulier

Een aantal werkingen hebben een digitale aanmeldformulier voor verwijzers:

Directie, beleid en ondersteunende diensten

Ben je op zoek naar de contactgegevens van het beleid of ondersteunende diensten? Je vindt ze op deze pagina.