Meld aan voor Ohana, Zijhuis of Passage

In de werkingen Ohana, Passage en Zijhuis worden vrouwen en gezinnen residentieel opgevangen, wanneer er sprake is van dakloosheid door relationele problemen, uithuiszetting, enzovoorts.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Antwerpen.

Aanmelden voor de vrouwen- en gezinsopvang is tijdelijk niet mogelijk.

Gezien de lange wachtlijsten hebben we even de pauzeknop ingeduwd en zetten we de aanmeldingen tot eind januari on hold. Het aanmeldingsformulier onderaan is dus niet zichtbaar tot er weer nieuwe aanmeldingen mogelijk zijn.

De drie opvangcentra hebben een gezamenlijk kader. Alle drie:

 • werken ze op maat,
 • werken ze doorstromingsgericht (een verblijf is tijdelijk),
 • bieden ze zowel groeps- als een kinderwerking
 • werken ze samen met reeds betrokken hulpverleners

Ze hebben ook alle drie dezelfde uitsluitingscriteria. Je kan er niet terecht:

 • wanneer iemand minderjarig is, tenzij vergezeld door de ouders
 • wanneer er geen begeleidingsvraag is, naast de vraag naar onderdak
 • wanneer er onvoldoende financiële middelen zijn om het verblijf te betalen. Uitzonderingen kunnen bekeken worden binnen een duidelijk traject.
 • wanneer de leefbaarheid in het opvangcentrum in het gedrang komt; door het aantal aanwezige kinderen in het gebouw, groepssamenstelling, enz.
 • wanneer er een acute alcohol- of drugverslaving is
 • wanneer er een acute psychiatrische problematiek is
 • wanneer je een alleenstaande man bent (dan kan je terecht bij De Passant, De Linde of De Plataan)

Maar de drie centra leggen ieder ook eigen accenten. Afhankelijk van de vraag van cliënten, intensiteit van de begeleiding, de gezinssamenstelling, hun zelfredzaamheid en draagkracht en de aanwezigheid van reeds lopende hulpverleningstrajecten kunnen cliënten in één van de werkingen terecht. Natuurlijk heeft elk centrum ook zijn eigenheid als het gaat over infrastructuur. We overlopen de accenten in de verschillende centra:

Ohana

Voor gezinnen en alleenstaanden al dan niet vergezeld van hun kinderen.

 • legt het accent op intensief gezinsgericht werken. Partners en gezinsleden die niet in het opvangcentrum verblijven, worden indien mogelijk betrokken
 • legt het accent op observatie en vraagverduidelijking
 • voor wanneer de draaglast groter is dan draagkracht
 • voor wanneer zich problemen stellen op verschillende levensdomeinen
 • voor wanneer de nabijheid van hulpverleners aangewezen en de begeleidingsnood groot is.
 • Zie ook de folder

Passage

Voor koppels, gezinnen en alleenstaanden al dan niet vergezeld van hun kinderen.

 • legt het accent in de begeleiding op ondersteuning bieden, doorstroom, leefbaarheid, samenleven, financies.
 • voor wanneer de cliënt reeds een hulpverleningstraject heeft lopen met de opvang van De Passage verder kan werken aan zijn/haar situatie
 • biedt een studiowerking, voor cliënten die zelfstandig kunnen/willen functioneren.

Zijhuis

Voor vrouwen al dan niet vergezeld van hun kinderen

 • legt het accent op beveiligde opvang, afgetoetst via een risicotaxatie.
 • legt het accent op observatie en vraagverduidelijking
 • voor wanneer door een crisissituatie de draaglast groter is dan draagkracht
 • voor wanneer zich problemen stellen op verschillende levensdomeinen
 • voor cliënten die behoefte hebben aan veiligheid en structuur
 • voor wanneer de nabijheid van hulpverleners aangewezen en de begeleidingsnood groot is.

Via het aanmeldingsformulier hieronder, kunnen professionele verwijzers cliënten aanmelden voor één van de opvangcentra. Je kan daarbij steeds een advies geven voor het meest geschikte centrum.

Wanneer iemand een precair verblijfsstatuut heeft, neem dan eerst contact op met het opvangcentrum van je voorkeur. Zo kunnen we afstemmen over het best mogelijke traject voor betrokkene(n) en de verwachtingen op elkaar afstemmen.

Tweewekelijks vragen we per mail aan de contactpersoon om de aanmelding te bevestigen. Wanneer we geen antwoord krijgen wordt de aanmelding geschrapt.

Aanmelding Vrouw- en gezinsopvang CAW Antwerpen

 • Cliënt

 • Partner (indien mee opgenomen)

 • Gezinssituatie

 • Situatieschets

 • Verwijzer & contactpersoon

 • Opvangcentrum