Tijdelijk Wonen voorbereide reclassering

Je kan hier cliënten aanmelden voor het Justitieel Antwerps Samenwerkingsverband. Zij bekijken de opvangvragen voor tijdelijk wonen in het kader van een voorbereide reclassering.

We willen u allereerst graag informeren over het volgende

Stapsgewijs evolueert CAW Antwerpen naar een meer woongerichte benadering om dak- en thuisloosheid te bestrijden. We bouwen de opvangplaatsen met gemeenschappelijke faciliteiten in onze opvangcentra geleidelijk aan af.

Kamers in huis worden vervangen en we stellen volwaardige appartementen en studio’s ter beschikking voor tijdelijke opvang.

De mannenopvang zoals voordien gekend (De Passant, De Linde, Plataan & Sint-Andries) bestaat niet meer in die vorm en is geconverteerd tot Teams Tijdelijk Wonen.

We bevinden ons momenteel in een overgangsfase. Er zijn al meer dan 45 studio’s en appartementen gevonden, maar de groepsopvang blijft gedeeltelijk actief. Er wordt momenteel per aanmelding gekeken waar iemand terecht kan: de groepsopvang in een opvangcentrum, een groepswoning (max. 5 personen onder 1 dak) of een beschikbare studio.

 

Hoe verloopt een JAS-aanvraag?

 • Als je een JAS-aanvraag wil indienen vul je het digitaal formulier in. (Aanmeldingen staan tijdelijk on hold)
 • Het Aanmeldteam bekijkt alle aanvragen en wijst, indien u in aanmerking komt, uw aanvraag toe per regio (Team Tijdelijk Wonen Centrum- Noord of Zuid/Oost).
 • Vanaf de toewijzing gaat de betrokken regio met uw aanvraag aan de slag. Vaak zal er extra info opgevraagd worden om de situatie te verduidelijken. De intake vindt steeds plaats in de betrokken regio.
 • Tijdens dit intakegesprek toetst de betrokken regio af bij welke woonvorm u het meest baat heeft. Sommige aanvragers zullen voorlopig nog in de groepsopvang worden opgevangen, anderen kunnen al in een studio of appartement. Bij een positieve intake komt u op de JAS – wachtlijst van de betrokken regio terecht.
 • Indien er een definitieve datum van vrijlating is verwachten wij dat de PSD, Justitieel Welzijnswerk of een andere verwijzer dit kenbaar maakt aan de betrokken regio. Het betrokken team zal dan in de mate van het mogelijke een bed voor u reserveren tegen de datum van vrijlating, rekening houdend met eventuele voorwaarden. LET OP : Door de huidige transitie van het aanbod Tijdelijk Wonen is een onmiddellijke opname na vrijlatingsdatum vaak niet meer mogelijk!

Dossiers ?

We werken binnen de Teams Tijdelijk Wonen met 1 digitaal dossier per cliënt. Zowel het Aanmeldteam als de Teams Tijdelijk Wonen hebben toegang tot uw dossier. Jouw dossier wordt 10 jaar bewaard. Meer info over “Mijn dossier” kan u hier terugvinden.

 

Als doorverwijzer kan je een cliënt hier aanmelden via het aanmeldingsformulier. (Aanmeldingen staan tijdelijk on hold)

Groepsopvang in een opvangcentrum:

In de werkingen van de Teams Tijdelijk Wonen van de Linde (centrum), de Plataan (Noord) en Sint-Andries (Zuidoost) worden mannen op dit moment dus ook nog residentieel opgevangen .

De verschillende centra/teams hebben een gezamenlijk kader. Alle drie:

 • werken ze op maat,
 • werken ze doorstromingsgericht (een verblijf is tijdelijk),
 • werken ze samen met reeds betrokken hulpverleners

Ze hebben ook alle drie dezelfde uitsluitingscriteria. Je kan er niet terecht:

 • wanneer de cliënt minderjarig is
 • wanneer er geen begeleidingsvraag is naast de vraag naar onderdak
 • wanneer er onvoldoende financiële middelen zijn om het verblijf te betalen. Uitzonderingen kunnen bekeken worden binnen een duidelijk traject
 • wanneer er sprake is van een onwettig verblijf in België
 • wanneer er een zeer acute of te grote alcohol- of drugverslaving is
 • wanneer er een zeer acute of te grote psychiatrische problematiek is

Deze drie centra/teams leggen ieder ook eigen accenten. Afhankelijk van de vraag van cliënten, intensiteit van de begeleiding, hun zelfredzaamheid en draagkracht en de aanwezigheid van reeds lopende hulpverleningstrajecten kunnen cliënten in één van de werkingen terecht. Natuurlijk heeft elk centrum ook zijn eigenheid. We overlopen de accenten in de verschillende centra/teams en geven het gezamenlijk kader van de huisregels alvast mee:

Huisregels opvangcentra en groepswonen

Team Tijdelijk Wonen centrum: opvangcentrum De Linde

Team Tijdelijk Wonen Noord: opvangcentrum De Plataan

Team Tijdelijk Wonen Zuidoost: opvangcentrum Sint-Andries