Over CAW Limburg

CAW Limburg ontstond in 2013 door de fusie van CAW 't Verschil en CAW Sonar.

CAW Limburg

  • is een erkende vzw en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid
  • telt bijna 304 professionele medewerkers en 128 vrijwilligers
  • is een van de 11 CAW's in Vlaanderen en Brussel

Missie

Wij bieden in de hele provincie laagdrempelige, cliëntgerichte en kwaliteitsvolle hulp aan mensen die het moeilijk hebben als gevolg van persoonlijke, relationele of maatschappelijke problemen. We richten ons in het bijzonder naar de meest kwetsbare mensen.

We verstrekken informatie en advies, bieden psychosociale begeleiding aan, verlenen onderdak in crisissituaties. We zetten ons ook in om problemen te voorkomen.

Waarden

  • Deskundige hulp voor iedereen, met elke vraag: iedereen kan ons contacteren, geen vraag of probleem is te groot (of te klein)
  • Zo laagdrempelig mogelijk: we doen er alles aan zodat je ons gemakkelijk kan vinden en te contacteren. Onze werkingen liggen verspreid over de gehele provincie, je kan er binnenlopen (met of zonder afspraak), je kan ons gratis telefoneren en we zijn ook bereikbaar via mail en chat
  • Gratis: al onze hulpverlening is gratis, enkel voor de opvang worden dagprijzen aangerekend
  • Anoniem: we maken een dossier voor je aan maar je bent niet verplicht om je naam door te geven, alles kan volledig anoniem verlopen
  • Tussenkomst op vraag: je kiest steeds zelf voor welke vraag of probleem je onze hulp wilt
  • Uitgaan van de kracht en sterktes van elk persoon: we respecteren ieders eigenheid en kijken altijd naar de persoon die voor ons zit

Bestuur

HET BESTUUR

Voorzitter: Alain Bielen

Leden: Alain Bielen, Liesbeth Geybels, Iessa Kalaai, Eric Linsen, Karine Lycops, Marleen Peeters, Johan Ravijts, Heidi Stieglitz, Hüda Topaloglu, Luc Vandeweyer, Giel Vranken

ALGEMENE VERGADERING

Voorzitter: Alain Bielen

Leden: Peter Bernaers, Alain Bielen, Eric Bogers, Jo Bollen, Geert Boutsen, Bart Broos, Koenraad Buntinx, Pol Casteleyn, Philippe Decoutere, Theo Dielkens, Liesbeth Geybels, Ria Grondelaers, André Helsen, Lies Jans, Vera Jans, Iessa Kalaai, Bahattin Koçak, Hilda Lefever, Geert Leroy, Eric Linsen, Karine Lycops, Marleen Peeters, Michel Pietersil, Johan Ravijts, Godelieve Scheerder, Hans Schröter, Heide Stieglitz, Hüda Topaloglu, Nan Torfs, Stef Vandebroek, Luc Vandeweyer, Giel Vranken, Martine Wauters

ALGEMEEN DIRECTEUR: Guy Vanderstraeten

Samenwerking

CAW Limburg gaat steeds op zoek naar manieren om samen te werken. Zo kunnen we meer mensen nog meer en beter helpen. Samen versterken we het welzijn in onze regio.

Samen met de andere 11 CAW’s in Vlaanderen maken gezamenlijke afspraken en spreken met één stem om te kunnen wegen op het welzijnsbeleid. We bouwen voortdurend aan partnerships met andere sociale organisaties in het gezondheids- en welzijnslandschap. We bundelen de krachten met spelers uit de arbeidsmarkt, de huisvestingsmarkt, de zorg voor mensen met een handicap, de jeugdhulpverlening, de ouderenzorg, en met gezondheidsinstellingen, scholen, OCMW, stad of gemeente. Ook springen we op de kar van projecten en acties die gebaseerd zijn op een samenwerking met andere organisaties. In samenwerking met de Limburgse OCMW’s voorzien we in een schuldhulplijn.

Werkingsgebied

We werken in de gehele provincie Limburg. In elke regio hebben een CAW-huis geïnstalleerd zodat iedereen ons kan vinden. De maatschappelijke zetel ligt in Genk, Stoffelsbergstraat 4.

Vragen

Heb je algemene informatie nodig over het CAW of JAC? Wil je meer weten over vrijwilligerswerk of openstaande vacatures? Ben je op zoek naar cijfers en feiten uit een CAW?
Neem dan rechtstreeks contact op met onze administratieve zetel. We helpen je graag verder!

Steun ons

Het CAW steunen, betekent mensen in moeilijke situaties concreet helpen. Dankzij jouw hulp kunnen de CAW’s nog meer inspelen op lokale noden. Met deze extra steun wordt het mogelijk om nieuwe initiatieven te ontwikkelen of om het huidige aanbod voor meer mensen bereikbaar te maken.

Je kan een bijdrage storten op het rekeningnummer BE38 0882 1281 6072. Vanaf €40 krijg je een fiscaal attest.

Hartelijk dank daarvoor!